Vad får man sälja utan tillstånd?

Jakt, fiske och insamling av vilda produkter, som bär och svamp, omfattas också. Frukt, grönsaker, rotfrukter, potatis, ägg, vilt, bär och svamp är exempel på primärprodukter i det här sammanhanget. Om du säljer primärprodukter i begränsad omfattning, behöver du inte vara registrerad som livsmedelsföretagare.

Får man sälja tårtor privat?

Hej, tack för din fråga. Det är tillåtet att bedriva livsmedelsverksamhet i hemmet. De hygienregler som alla som arbetar med livsmedel måste följa gäller även när man tillagar mat hemma för försäljning.

Får man sälja korv utan tillstånd?

För att sälja korv krävs ett tillstånd från gatu- och fastighetskontoret. Detta tillstånd kostar i dag 11.100 kronor per kvadratmeter.

Får man sälja livsmedel utan innehållsförteckning?

Man får inte sälja livsmedel vidare om man vet att de är felmärkta. att märkningen ska ge konsumenten tillräcklig in- formation för att han eller hon ska kunna göra egna och säkra val. Märkning, reklam och presentation av livsmedel får inte vilseleda konsumenten.

Vad får man sälja i en gårdsbutik?

Du som har utrymmet i hemmet eller dina ekonomibyggnader kan skapa en gårdsbutik där du kan sälja livsmedel, hantverk, inredningsdetaljer och så vidare. Att öppna en gårdsbutik innebär lite friare regler då du inte behöver göra det under ett företag utan kan ha en temporär butik som privatperson.

Får man sälja godis utan tillstånd?

Om du regelbundet säljer livsmedel eller förädlar livsmedel är du livsmedelsföretagare i ledet efter primärproduktionen. Då krävs ett godkännande av ditt företag och de lokaler du använder för verksamheten. Det är kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som bedömer om försäljningen ska registreras som livsmedelsföretag.

Får man sälja hembakat på loppis?

Det finns ingenting i lagstiftningen som förbjuder försäljning av hembakta bullar. Däremot är det alltid den som säljer mat som ansvarar för att maten är säker. Lagstiftningen sätter säkerheten för konsumenterna i fokus.

Får man sälja saker på gatan?

Försäljning på offentlig plats. På vissa platser tillåter kommunen försäljning/torghandel utan polistillstånd. Kontrollera med din kommun vilka föreskrifter som gäller.

Är det lagligt att sälja glass på stranden?

Det bästa Ewa kan göra är att kontakta sin miljöförvaltning och beskriva vad för sorts livsmedel som man vill sälja och råd om man behöver registrera sig eller inte.

Vad krävs för att få servera mat?

Om du ska servera mat och dryck eller på något annat sätt arbeta med livsmedel måste du i de flesta fall godkännas eller registreras. Din kommun vet mer om detta. Det finns en rad lagar och regler i livsmedelslagstiftningen som du måste känna till och följa.

Vad är Kontrollwiki?

Vägledningen om närings- och hälsopåståenden är nu omarbetad och inlagd här i Kontrollwiki. Informationen är ett stöd vid kontrollen av påståenden om livsmedel. Den är också ett bra stöd till företagare som behöver information om vilka påståenden som är godkända att använda.

Måste man ha innehållsförteckning?

Alla livsmedel som säljs i Sverige måste enligt lag ha en medföljande innehållsdeklaration där alla ingredienser listas.

Vad menas med ursprungsmärkning?

En ursprungsmärkning berättar varifrån en vara kommer. Om det rör sig om en produkt som tillverkats i flera olika länder, eller innehåller material från flera länder, är det oftast landet som bearbetat varan senast som blir ursprungsland.

Vad krävs för att starta en gårdsbutik?

Behöver du bygga om för att öppna butiken behöver du bygglov. Du kan också vända dig till Jordbruksverket för tips och råd om hur du kommer igång. I vissa fall kan du även få bidrag och stöd för att starta upp gårdsbutiken. Kolla alltid med kommunen innan du börjar så du är säker på att du har tillstånd för din butik.

Vad krävs för att få sälja kött?

Slakt och styckning måste ske på en godkänd anläggning där man uppfyller kraven i hygienförordningen. För att kunna sälja köttlådor från egna djur kan du ta hjälp av ett godkänt slakteri som slaktar, styckar och förpackar köttet. Du tar tillbaka det förpackade köttet och levererar direkt till konsumenter.

Hur mycket vilt får man sälja?

Färdigstyckat kött från sammanlagt 1 enhet storvilt anses vara små mängder och tillåtet att sälja. 1 enhet storvilt motsvarar 1 vuxen älg. Det motsvarar också 2 älgkalvar, 3 hjortar, 4 hjortkalvar eller 10 rådjur. Kött från 1000 småvilt är också små mängder.

Här serveras alkohol utan tillstånd

3 sätt att dubbla din försäljning med Mikael Arndt

Hur säljer man sin musik? Lilla upphovsrättsfrågan – del 6.

Lämna en kommentar