Vad får man slänga i brännbart?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Vad görs med brännbart avfall?

Vad händer sedan? Det brännbara avfallet är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur el och fjärrvärme som håller oss varma om vintern.

Vad är brännbara sopor?

Det inkluderar trä, papper, växtrester och matavfall. All plast är också brännbar. Till det brännbara måste man i praktiken även lägga aluminiumfolie. Vad som inte är brännbart blir då bara sådana material som glas, keramik, metallskrot, kattsand och avfall med mycket hög fuktighet – över 80 % fukthalt.

Vad slänger man i restavfall?

Restavfall, så här sorterar du
 • fimpar, tobak och snus.
 • ljusstumpar, utnötta kläder och skor.
 • kuvert och post-it-lappar.
 • kattsand.
 • tandborste.
 • disktrasor.
 • tops, blöjor, bindor och kondomer.
4 sep. 2018

Vad ska läggas i restavfall?

Exempel på vad du kan slänga i restavfallet
 • Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller.
 • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar.
 • Dammsugarpåsar, disktrasa.
 • Kattsand (förpacka det väl) och burspån.
 • Snus, cigaretter, tuggummi.
 • Kuvert, pennor, post-it-lappar.
 • Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik.

Vad är brännbart grovavfall?

Brännbart grovavfall från hushåll är saker som inte ryms i avfallskärlet och inte går att återvinna eller återanvända. Detta kan man lämna i särskild container på återvinningscentralen. Exempel på brännbart grovavfall är; Kläder och textilier.

Vad är blandat avfall?

Blandat avfall för eftersortering är ofta det avfall som uppstår då det varken finns tid eller plats till sortering där avfallet uppstår. Det blandade avfallet kan kort sagt beskrivas på följande sätt, allt som inte är klassat som farligt avfall, elektronikavfall, förpackningar eller tidningar.

Vad slängs var?

Blöjor: Blöjor och bindor. PIast: Husgeråd, diskborstar, Cd-skivor, kassettband, tops, nylonstrumpor, smutsiga plastförpackningar etc. Papper: Nedsmutsat papper, näsdukar, tvättlappar, handdukar, böcker, kuvert etc. Textil: Kläder, tvättlappar, näsdukar, täcke etc.

Vad räknas till hushållssopor?

Hushållssopor är matrester. Hushållssopor är kläder och skor, bindor och blöjor och tvättlappar, borstar och trasor och kuvert.

Vad menas med hushållsavfall?

I begreppet hushållsavfall ingår både avfall från hushåll och avfall från andra verksamheter som kan jämställas med hushållsavfall. Hushållsavfall uppstår i alla former av boende, förutom i vanliga bostäder även vid boende i hamnar, internat, vård, fängelser, militära förläggningar, hotell med mera.

Vad får man slänga i hushållsavfall?

Så sorterar du ditt hushållsavfall
 • Toalettartiklar.
 • Städartiklar.
 • Kladdiga förpackningar.
 • Trasiga kläder och skor.
 • Kuvert, kassett och videoband.
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse.
 • Fimpar och snus.
24 feb. 2020

Vad är osorterat avfall?

Industri- och byggnadsavfall som innehåller blandat avfall. Det kan också vara avfall som Tekniska verken tvingas omklassa på grund av bristfällig sortering.

Hur sorterar man glasfiber?

Glasfiberväv sorteras som brännbart (soppåsen)

Var kastar man restavfall?

Restavfall är hushållsavfall och ska endast slängas i de kärl som ingår i bostadens, fastighetens eller verksamhetens avfallsabonnemang. Enligt lag får hushållsavfall endast hämtas av oss eller av godkänd entreprenör. Det är alltså förbjudet att elda eller transportera restavfall för att slänga det någon annanstans.

Är restavfall och brännbart samma sak?

Restavfallet (tidigare kallat brännbart avfall) är det som blir kvar när alla de andra stegen i källsorteringen är utförda. Det betyder att när du har sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och eventuellt matavfall är det bara den lilla resten kvar.

Var ska man hälla ut matolja?

Det vanligaste systemet är att hälla matoljan i en plastflaska eller annan behållare med tät förslutning för att lämnas till en återvinningscentral i kommunen. Ett annat system är att man att hälla över matoljan i någon slags behållare/flaska som sedan placeras i den brännbara fraktionen.

Avfallets resa

Hon har fyra barn men slänger inga sopor, hur går det ihop? – Nyhetsmorgon (TV4)

Tomattips 3, Ny tomatsmitta ToBRFV

Lämna en kommentar