Vad får man slänga i container?

Vad får jag slänga i containern? Det beror på vilken restprodukt som väljs när du ”bygger” din container. Väljer du ”blandat avfall” sköter vi sorteringen. Du fårslänga allt utom farligt avfall, elektronik, flytande avfall, hushållsavfall och matavfall.

Vad får man slänga i blandat avfall?

Du får blanda:
  • Allt ofarligt avfall. Ej matavfall, farligt avfall eller vätskor.
  • Jord, sten, betong o. dyl. endast i Small och Medium.

Vad kostar en avfallscontainer?

Om container innehåller felsorterat avfall debiteras du 2 560 kronor för en 5 kubikmeter container och 3 280 kronor för en 10 kubikmeter container. Dessutom tillkommer ordinarie taxa för containern 1 280 kronor för 5 kubikmeter eller 1 640 kronor 10 kubikmeter.

Vad får man slänga i en osorterad container?

Osorterat avfall (blandat avfall)
  • Trä
  • Fyllnadsmaterial.
  • Brännbart avfall.
  • Järn & metallskrot.
  • Trädgårdsavfall.

Vad kostar en Gödselcontainer?

Sv: Container till gödsel.

Tror det går på 500 kr/månad i hyra, och 3000 kr/tömning.

Vad händer med blandat avfall?

Vad händer med blandat avfall? Materialet samlas in, sorteras och transporteras sedan till materialåtervinning, energiutvinning eller slutförvaras på en säker deponi.

Vad är osorterat avfall?

Industri- och byggnadsavfall som innehåller blandat avfall. Det kan också vara avfall som Tekniska verken tvingas omklassa på grund av bristfällig sortering.

Vad gäller för återvinning av brännbart avfall t ex mjukplast gummi trä )?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Vad kostar en container blandat avfall?

Välj bland följande material: avfall till sortering, gips, grovt brännbart, skrot, trä och trädgårdsavfall. Pris är exkl. moms. Välj bland följande material: avfall till sortering, gips, grovt brännbart, skrot, trä och trädgårdsavfall.

Beställ container och storsäck.
Höjd 2900 mm
Bredd 2600 mm
Längd 6400 mm

Vad kostar det att slänga byggavfall?

För närvarande är mottagningsavgiften 300 kr inkl moms (240 kr exkl moms) per besök/intransport av bygg- och rivningsavfall oavsett mängd med fordon upp till 3,5 ton. Hushåll får dock lämna upp till 0,5 kubikmeter bygg- och rivningsavfall kostnadsfritt.

Vad kostar det att hyra en container för skräp?

Priser containerpaket*
Material Small Large
Avfall till sortering 4 871 kr 7 822 kr
Gips 4 133 kr 6 641 kr
Grovt brännbart 3 100 kr 5 166 kr
Behandlat trä 2 510 kr 3 690 kr

1 rad till

Vad kan man slänga i brännbart container?

Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar. Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor. Hushållsavfall – avser t ex köksavfall. Däck Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Var hyr man container?

Hyr container fast pris. Hyr en container och låt Ragn-Sells ta hand om ditt avfall istället för att själv åka till återvinningscentralen. Tjänsten passar för privatpersoner, föreningar, samfälligheter, bostadsrättsföreningar och mindre företag. Container till fast pris finns i två olika storlekar.

Vad kostar det att bli av med hästgödsel?

Enligt en beräkning gjord för ridskolor i Göteborg kostar det upp till 3000 kr per häst och år att bli av med gödseln. Genom systemgodkänd gödselkompostering kan du nu istället skapa intäkter från din hästgödsel. En QuantorXL® komposteringsanläggning kan behandla gödsel från mer än 500 hästar.

Vad kostar en 40 fots container?

56 500kr Pris begagnad standard………. 36 500kr Pris begagnad extra hög………. 39 500kr Hyr isolerad……………………….. 88kr/dygn Pris ny isolerad…………………..

Hon har fyra barn men slänger inga sopor, hur går det ihop? – Nyhetsmorgon (TV4)

DriLL & DruLL – Aldrig mer skräpa ner

GÖR OM ROSTIG CONTAINER TILL GARAGE | ROSTIG SOM F*N

Lämna en kommentar