Vad får man slänga i grovsopor?

Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot – stekpannor exempelvis – eller annat skrymmande avfall är grovsopor. Kommunens återvinningscentral tar emot grovsopor. Om du inte har möjlighet att själv lämna det kan du mot en avgift beställa hämtning av kommunen.

Får man ta andras grovsopor?

Gunnar Söderholm, förvaltningschef på miljöförvaltningen förklarar att det inte är tillåtet att låta en kompis ta ditt skräp till återvinning. – Formellt är det förbjudet. Däremot går det bra om du är med personligen och lämnar avfallet.

Vad kan man slänga i soprum?

Vad får jag kasta i soprummet?
 • Hushållssopor.
 • Tidningar.
 • Pappersförpackningar.
 • Plastförpackningar.
 • Metallförpackningar.
 • Färgat glas.
 • Ofärgat glas.
 • Farligt avfall.
11 apr. 2019

Kan man slänga kläder i grovsopor?

Trasiga kläder och skor får du slänga bland ditt vanliga brännbara hushållsavfall om det inte är för skrymmande då lämnas de istället i grovsoporna eller på kommunens återvinningscentral.

Vad klassas som farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Får man ta andras skräp?

Det kan betraktas som stöld. Hur det görs i det enskilda fallet avgörs från fall till fall i domstolen. I lagen står: Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Kan någon hämta mitt skräp?

På Skräphämtarna hjälper vi dig som privatperson, bostadsrättsförening eller företag att enkelt, rätt och snabbt återvinna ert skräp! Det kanske är dags att tömma bostaden eller kontoret? Då kan vi hämta möbler som ni vill bli av med och se till att det återvinns på ett miljövänligt sätt.

Får man ta saker på soptippen?

Får man ta med eller köpa saker som har slängts på återvinningscentralerna? Nej, det är förbjudet att ta med sig eller köpa föremål från återvinningscentralerna. Detta eftersom den som slängt det har bestämt att det är ett avfall.

Vad ska man slänga i den gröna soptunnan?

Dina brännbara hushållssopor, som inte är förpackningar, ska slängas i det gröna sopkärlet.

Detta ska du slänga i den gröna tunnan:
 • Toalettartiklar.
 • Städartiklar.
 • Kladdiga förpackningar.
 • Trasiga kläder och skor.
 • Kuvert, kassett och videoband.
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse.
 • Fimpar och snus.
24 feb. 2020

Vad ingår i hushållssopor?

Hushållssopor är matrester. Hushållssopor är kläder och skor, bindor och blöjor och tvättlappar, borstar och trasor och kuvert.

Var kan jag slänga trasiga kläder?

Hela kläder och hemtextilier som du inte använder kan du sälja, skänka eller lämna till en välgörenhetsorganisation eller annan insamlare. Uttjänta och trasiga kläder och hemtextilier kan du lämna till kommunens insamling för textilavfall. Kontakta din kommun för att få svar på hur det fungerar där du bor.

Vad händer om man slänger kläder?

Plagg och textilier som kan omvandlas till exempelvis rengöringsdukar och putstrasor som används i industrin. Återvinnas. Återvinning som textilfibrer, som isoleringsmaterial eller stoppning i bilklädslar.

Kan man lämna in kläder på hm?

Ta med dig gamla kläder eller textilier, oavsett märke och skick, till någon av våra butiker. Alla textiler är välkomna till och med udda strumpor, utslitna t-shirts eller missfärgade lakan. 2. Lämna in din påse med kläder i kassan och få en digital bonusrabatt på 50 kr och 200 medlemspoäng som tack.

Är elektronikskrot farligt avfall?

Elektronikavfall innehåller en rad komponenter som är ytterst skadliga för oss och vår miljö, varför det ofta klassas som farligt avfall. Vi hämtar ditt elavfall i bur eller i källsorteringsmöbel. Elektronikavfallet transporteras vidare till vår lokala station för omlastning och lagring.

Vad finns det för tillstånd för avfallstransporter?

Tillstånd från Naturvårdsverket för gränsöverskridande avfallstransport gäller bara själva gränspassagen. Tillstånd för avfallstransporter söks hos den länsstyrelse som transporten startar eller slutar.

Vad är farligt avfall och hur skall man hantera detta?

Det är viktigt att farligt avfall sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats.

Hon har fyra barn men slänger inga sopor, hur går det ihop? – Nyhetsmorgon (TV4)

Sopfilmen Trollhättans sopor

Avfallets resa

Lämna en kommentar