Vad får man slänga i hushållsavfall?

Hushållssopor är matrester. Hushållssopor är kläder och skor, bindor och blöjor och tvättlappar, borstar och trasor och kuvert.

Vad slänger man i restavfall?

Restavfall, så här sorterar du
 • fimpar, tobak och snus.
 • ljusstumpar, utnötta kläder och skor.
 • kuvert och post-it-lappar.
 • kattsand.
 • tandborste.
 • disktrasor.
 • tops, blöjor, bindor och kondomer.
4 sep. 2018

Vad ingår i hushållssopor?

Hushållssopor är matrester. Hushållssopor är kläder och skor, bindor och blöjor och tvättlappar, borstar och trasor och kuvert.

Kan man slänga kläder i soptunnan?

Trasiga kläder och skor får du slänga bland ditt vanliga brännbara hushållsavfall om det inte är för skrymmande då lämnas de istället i grovsoporna eller på kommunens återvinningscentral.

Hur sorterar man hushållssopor?

Restavfall och matavfall lägger du i ditt kärl.

I hushållssoporna lägger du restavfallet, det avfall som inte går att återvinna. Avfallet förbränns och bildar el och värme.

Vad kan man kasta i brännbart?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Vad är osorterat avfall?

Industri- och byggnadsavfall som innehåller blandat avfall. Det kan också vara avfall som Tekniska verken tvingas omklassa på grund av bristfällig sortering.

Vad får man kasta i den gröna soptunnan?

Dina brännbara hushållssopor, som inte är förpackningar, ska slängas i det gröna sopkärlet.

Detta ska du slänga i den gröna tunnan:
 • Toalettartiklar.
 • Städartiklar.
 • Kladdiga förpackningar.
 • Trasiga kläder och skor.
 • Kuvert, kassett och videoband.
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse.
 • Fimpar och snus.
24 feb. 2020

Var slänger man gamla skor?

Trasiga skor kastar du i soppåsen eller lämnar på återvinningscentralen. Hela skor kan du sälja eller skänka bort.

Vad är brännbart hushållsavfall?

Hushållsavfall eller hushållssopor är de sopor som slängs i soppåsen. Brännbart avfall skickas till förbränning i en speciell anläggning och blir på så vis både värme och el. Matavfall samlar vi in och gör biogas till bilar, lastbilar och bussar.

Var ska man slänga dricksglas?

Om du har ett obrukbart dricksglas kan du slänga det i den vanliga soppåsen, större föremål och fönster- och spegelglas ska du lämna på återvinningscentralen. Om det finns vassa kanter på glaset, se till att förpacka det väl innan du slänger det i soppåsen.

Vart kan man lämna in kläder och få pengar?

Många second hand-butiker tar emot gamla eller nya kläder som folk inte längre vill ha, men butiker som Myrorna och dylikt ger ing a pengar till de som lämnat in dem när de sedan säljs. Det gör däremot många mindre butiker som antingen har en liten hylla avsedd för begagnade kläder eller som enbart säljer second hand.

Vad ska man slänga vart?

 • Asbest. Som privatperson får du lämna högst 5 kg. …
 • Däck. Bildäck, cykeldäck med mera.
 • Elavfall. Datorer, hushållsapparater med mera. …
 • Farligt avfall. Farligt avfall lämnas på våra bemannade återvinningscentraler Ullstämma, Malmen och Gärstad. …
 • Färgat och ofärgat glas. …
 • Gips. …
 • Hushållssopor. …
 • Hårdplast.

Hur sorterar man äggkartonger?

Lämnas till:
 1. Återvinningsstation.
 2. Återvinningscentral.
 3. Kärl eller fack för pappersförpackningar.

Hur sorteras soporna i sopbilen?

Svar: Sopbilarna har olika fack för olika sopor, men det syns inte utifrån. Materialet körs till olika anläggningar för olika typer av materialåtervinning. Om matrester sorteras ut åker de till rötnings- eller komposteringsanläggningar och soppåsen hamnar på förbränningsanläggningen.

Var slänger man kulspetspennor?

Lämnas till:

Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.

Sopfilmen Trollhättans sopor

DriLL & DruLL – Aldrig mer skräpa ner

Det här händer med restavfallet! (5 min)

Lämna en kommentar