Vad får man slänga i hushållssopor?

tidningar, reklamblad och kataloger. förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast) grovavfall (skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladd/batteri, stekpannor) alla typer av glödlampor och lysrör.

Vad kan man slänga i hushållssopor?

tidningar, reklamblad och kataloger. förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast) grovavfall (skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladd/batteri, stekpannor) alla typer av glödlampor och lysrör.

Vad räknas som hushållsavfall?

Hushållssopor eller hushållsavfall är en benämning på residualfraktion av avfall från i första hand privata hushåll. Även avfall från andra verksamheter, men som liknar det som kommer från hushåll brukar räknas som hushållsavfall, till exempel avfall från förskolor och skolor.

Vad ska man slänga i restavfall?

Exempel på vad du kan kasta i restavfallskärlet
 • fimpar, tobak och snus.
 • ljusstumpar, utnötta kläder och skor.
 • kuvert och post-it-lappar.
 • kattsand.
 • tandborste.
 • disktrasor.
 • tops, blöjor, bindor och kondomer.
22 nov. 2019

Vad får man slänga på tippen?

återvinningscentralerna kan du lämna nästan alla typer av grovavfall, men också förpackningar, farligt avfall och elektronik. På hösten kan du även lämna fallfrukt. Här får du som privatperson även reda på vad du ska göra med asbest.

Vad får man slänga i den bruna soptunnan?

I det bruna sopkärlet får enbart användas till matavfall och här slänger du dina matrester.

Detta ska du slänga i den bruna tunnan:
 • Frukt och grönsaksskal.
 • Kaffesump.
 • Tepåsar.
 • Kycklingben.
 • Köttben.
 • Fisk och skaldjursrens.
 • Äggskal och brödrester.
 • Hushållspapper och pappersservetter.
24 feb. 2020

Får man slänga sopsäckar i soptunnan?

Varför ska du inte slänga sopsäckar i soptunnan eller sopinkastet? Säckar kan inte hanteras i den optiska sorteringsanläggningen dit alla soppåsar lämnas för att sorteras. De orsakar stopp och sorteringsproblem eftersom de är för stora.

Var slänger man kulspetspennor?

Lämnas till:

Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.

Var slänger man trasiga skor?

Trasiga skor kastar du i soppåsen eller lämnar på återvinningscentralen. Hela skor kan du sälja eller skänka bort.

Vad är brännbart hushållsavfall?

Hushållsavfall eller hushållssopor är de sopor som slängs i soppåsen. Brännbart avfall skickas till förbränning i en speciell anläggning och blir på så vis både värme och el. Matavfall samlar vi in och gör biogas till bilar, lastbilar och bussar.

Var kastar man restavfall?

Restavfall är hushållsavfall och ska endast slängas i de kärl som ingår i bostadens, fastighetens eller verksamhetens avfallsabonnemang. Enligt lag får hushållsavfall endast hämtas av oss eller av godkänd entreprenör. Det är alltså förbjudet att elda eller transportera restavfall för att slänga det någon annanstans.

Vad kan man kasta i brännbart?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Vad gör man med restavfall?

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar – soppåsen. Men den kan också återvinnas!

Får man ta saker från Återbruket?

Tänk på att. Du får inte lov att ta med dig saker från Återbruket, det gäller enbart för Återbygget.

Vem får slänga på återvinningscentralen?

Vilka företagare kan lämna avfall på återvinningscentralen? Företagare som är verksamma i kommunen får, mot en avgift lämna grovavfall på återvinningscentralen.

Vad kostar det att kasta på tippen?

Hur mycket kostar det att lämna avfall? Varje besök kostar 235 kronor exklusive moms från 1 januari 2022. Avgiften faktureras en gång per månad av SVEA Ekonomi. Har du lämnat avfall vid flera tillfällen samma månad, får du en samlingsfaktura.

Avfallets resa

Hon har fyra barn men slänger inga sopor, hur går det ihop? – Nyhetsmorgon (TV4)

Vad finns i våra hushållssopor?

Lämna en kommentar