Vad får sl kontrollanter göra?

Enligt SLfår biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Hur många Tjuvåker Västtrafik?

Var tionde resenär tjuvåker i kollektivtrafiken i Göteborg, enligt Västtrafik. De upplever att det finns en ny samhällstrend där det är mer socialt accepterat att tjuvåka. – Det vi kan se är samhällstrender som påverkar våra värderingar.

Får kontrollanter hålla fast en?

SL brukar emellanåt hävda i media att kontrollanter har rätt att hålla fast människor mot deras vilja i kontrollerna då vem som helst har rätt att gripa någon som begår ett brott som kan straffas med fängelse, och att åka utan giltigt färdbevis kan straffas med fängelse då det är ”bedrägligt beteende”.

Får kontrollanter ge böter?

Vid en kontroll tittar vi på alla kunders biljetter för att se om de är giltiga för resan. Om du inte har en giltig biljett vid en biljettkontroll utfärdar kontrollanten eller tågvärden en tilläggsavgift. Sedan 17 maj 2021 är tilläggsavgiften 1500 kronor.

Får Busskontrollanter provision?

En myt är att kontrollanterna är ute efter att skriva ut så mycket böter som möjligt. – De får ingen provision utan jobbar på timmar, säger Niklas Andersson, kontrollansvarig på Region Sörmland som sköter kollektivtrafiken.

Hur mycket kostar böter Västtrafik?

Ofta i grupp kliver de på bussen eller spårvagnen för att kontrollera resenärers biljetter och bötfälla de utan. Till våren kommer boten, eller tilläggsavgiften som Västtrafik kallar den, höjas från 1 200 kronor till 1 500 kronor, vilket är en höjning på 25 procent.

Vilka tider jobbar kontrollanter Göteborg?

De brukar arbeta i grupper om tre till sex ungefär. Västtrafik har tidigare använt civilklädda kontrollanter, men det gör de inte just nu. Tänk också på att kontrollanterna ibland kan stå på ena sidan av hållplatsen men springa över till motsatt färdriktning och hoppa på vagnen/bussen i sista sekund.

Får biljettkontrollanter hålla fast Västtrafik?

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Vad är straffet för att planka?

Det räknas som bedrägligt beteende som kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader. Eftersom brottet kan ge fängelse så kan gärningsmannen bli envarsgripen.

Kan biljettkontrollanter kräva legitimation?

Kontrollanter får inte gripa

Biljettkontrollanter har rätt att begära att resenärer visar legitimation. Men om resenären vägrar kan de inte göra något. De har heller inte rätt att gripa någon. Det är förbehållet polisen eller ordningsvakter.

Hur mycket får man i böter om man plankar?

Om man inte har en giltig biljett räknas det som plankning och ger 1 500 kronor i böter.

Hur mycket tjänar man som Biljettkontrollant?

30 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad händer om man inte betalar SL böter?

Vi kan inte bara strunta i dem som inte betalar. De hamnar i inkasso och till syvende och sist hos Kronofogden om de inte betalar. Det ger ju helt fel signal om det skulle visa sig att om man struntar i att betala så slipper man, säger Thomas Silvander, affärsansvarig för intäktssäkring på SL.

Var är kontrollanterna app?

Appen går ut på att informera var biljettkontrollanter befinner sig. Användare kan rapportera in var man sett kontrollanter och även se vilka andra områden som rapporterats in. Det skickas också ut notiser till mobilen när kontrollanter finns i närheten.

Var är kontrollanterna?

Kontrollanterna kan stå utanför fordonen och kontrollera biljetten när du stiger på, eller kontrollera biljetter ombord på fordonen. Kontrollanterna har alltid arbetskläder där det tydligt framgår att de arbetar som biljettkontrollanter, samt identitetsbricka.

Vad behöver man för att bli kontrollant?

Första steget i att bli kontrollant är att gå en utbildning till PC-kontrollant. Utbildningen anordnas av Transportstyrelsen och är indelad i en teoretisk del samt en praktisk del och avslutas med en kompetensbedömning.

TV3:s Insider om kontrollanterna i Stockholms kollektivtrafik

Blåsta Kontrollanter i GBG

SL kontrollanter

Lämna en kommentar