Vad får slängas i hushållssopor?

Saker du inte ska kasta i soppåsen är: farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack) mediciner och andra läkemedel. elavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)

Vad är inte hushållssopor?

Saker du inte ska kasta i soppåsen är: farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack) mediciner och andra läkemedel. elavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)

Vad räknas som hushållsavfall?

Hushållssopor eller hushållsavfall är en benämning på residualfraktion av avfall från i första hand privata hushåll. Även avfall från andra verksamheter, men som liknar det som kommer från hushåll brukar räknas som hushållsavfall, till exempel avfall från förskolor och skolor.

Var slänger man kulspetspennor?

Lämnas till:

Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.

Vad ska man slänga i restavfall?

Exempel på vad du kan kasta i restavfallskärlet
 • fimpar, tobak och snus.
 • ljusstumpar, utnötta kläder och skor.
 • kuvert och post-it-lappar.
 • kattsand.
 • tandborste.
 • disktrasor.
 • tops, blöjor, bindor och kondomer.
22 nov. 2019

Vad får man lägga i matavfallspåsen?

Det här kan du lägga i den bruna påsen
 • Matrester, råa och tillagade.
 • Frukt- och grönsaksrester.
 • Ägg och bröd.
 • Fisk- och skaldjursrester.
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar.
 • Hushållspapper och pappersservetter.
 • Snittblommor och krukväxter utan jord.
 • Hushållspappret du använt för att torka ur fett ur stekpannan.

Vad får man inte slänga i brännbart?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Vad får man kasta i den gröna soptunnan?

Dina brännbara hushållssopor, som inte är förpackningar, ska slängas i det gröna sopkärlet.

Detta ska du slänga i den gröna tunnan:
 • Toalettartiklar.
 • Städartiklar.
 • Kladdiga förpackningar.
 • Trasiga kläder och skor.
 • Kuvert, kassett och videoband.
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse.
 • Fimpar och snus.
24 feb. 2020

Var slänger man trasiga skor?

Trasiga skor kastar du i soppåsen eller lämnar på återvinningscentralen. Hela skor kan du sälja eller skänka bort.

Kan man slänga kläder i soptunnan?

Trasiga kläder och skor får du slänga bland ditt vanliga brännbara hushållsavfall om det inte är för skrymmande då lämnas de istället i grovsoporna eller på kommunens återvinningscentral.

Hur ska man sortera Medicinkartor?

Lämnas till:
 1. Återvinningsstation.
 2. Återvinningscentral.
 3. Kärl eller fack för plastförpackningar.

Kan man återvinna bläck?

Det finns företag som tar emot tomma bläckpatroner och toner för återvinning och påfyllning – du hittar dem lätt på nätet. I annat fall lämnar du in dem på kommunernas återvinningscentraler.

Var slänger man gamla tuschpennor?

Tuschpenna / Tuschpennor sorteras som Farligt avfall

Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralen för säkert omhändertagande. Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralen för säkert omhändertagande. Se till att flaskan/hinken/burken inte läcker. När du lämnar i originalförpackning så ser vi vad innehållet är.

Var kastar man restavfall?

Restavfall är hushållsavfall och ska endast slängas i de kärl som ingår i bostadens, fastighetens eller verksamhetens avfallsabonnemang. Enligt lag får hushållsavfall endast hämtas av oss eller av godkänd entreprenör. Det är alltså förbjudet att elda eller transportera restavfall för att slänga det någon annanstans.

Vad gör man med restavfall?

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar – soppåsen. Men den kan också återvinnas!

Vad är osorterat avfall?

Industri- och byggnadsavfall som innehåller blandat avfall. Det kan också vara avfall som Tekniska verken tvingas omklassa på grund av bristfällig sortering.

Vad finns i våra hushållssopor?

Avfallets resa

Sopfilmen Trollhättans sopor

Lämna en kommentar