Vad får undersköterska lön?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Vad tjänar en undersköterska 2021?

29 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar undersköterska 2022?

Lön för undersköterska i hemtjänst/på äldeboende

Grundlön vid årets början: 27 000 kronor i månaden före skatt, 21 015 kronor efter skatt. Löneökning 2022: 2 procent. Lön vid årets slut: 27 540 kronor före skatt, 21 381 kronor efter skatt.

Hur mycket tjänar en närvårdare?

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) är grundlönen för närvårdare och primärskötare i yrkesuppgifter 1 935,44 €/månad från 1.1.2013.

Vad tjänar en undersköterska inom äldreomsorgen?

Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 26 495 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 30 000 kronor eller mer. Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid.

Hur mycket tjänar en nybörjare undersköterska?

Medellönen för en Undersköterska är 23 850 kr brutto per månad (131 kr per timme) vilket är 11 950 kr (-33%) mindre än den nationella medellönen i Sverige. En Undersköterska kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 17 200 kr. De högsta lönerna kan överstiga 30 000 kr.

Hur mycket tjänar en timanställd undersköterska?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
29 500 kr 29 700 kr 29 600 kr

Hur mycket tjänar en undersköterska på sjukhuset?

Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Hur mycket tjänar man på äldreboende natt?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
29 500 kr 29 700 kr 29 600 kr

Vad är en rimlig löneökning 2022?

Svenska arbetsgivare planerar en genomsnittlig löneökning på 2,8 % år 2022, och visar samtidigt tecken på optimism och avsikter att nyanställa personal. Det visar en ny undersökning från Willis Towers Watson.

Vad räknas som kvällsarbete?

Ersättningen för kvällsarbete är vanligen 15 procent av timlönen och betalas ut för arbete som utförts kl. 18.00–22.00. Med nattarbete avses vanligen arbete som utförs kl. 22.00–07.00, och ersättningen för nattarbete är 30–45 procent av timlönen.

Hur mycket tjänar man som sjuksköterska i Norge?

Heltidsanställning på ett norskt sjukhus

Enligt våra källor tjänar specialistsjuksköterskor i Norge i genomsnitt 45 000 NOK (före skatt) och legitimerade sjuksköterskor i genomsnitt 39 500 NOK. (före skatt).

Vad gör man som närvårdare?

Närvårdaren inom munhälsovård

En stor del av mitt arbete består av att assistera tandläkaren i olika ingrepp såsom kontroller, tandlagning, rotfyllning och kirurgiska ingrepp. Jag ansvarar för behövliga instrument och material samt beställning av dem. Ofta ansvarar tandskötarna också för tidsbeställningen.

Hur mycket tjänar man om man jobbar på äldreboende?

25 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en outbildad undersköterska?

Undersköterskor som jobbar inom kommunerna har en medianlön på 26 500 kronor. Av dessa har de 10% bäst betalda en lön på 29 000 kronor. En undersköterska som jobbar inom regionerna har en snittlön på 26 500 där de bäst betalda har en lön på 29 600 kronor.

Hur mycket lön får man som undersköterska efter skatt?

Högst lön inom yrket har man, när regioner jämförs, i Stockholm. Där är genomsnittslönen för en undersköterska 28 453 kronor per månad och lägst är medellönen för undersköterskor i Örebro län, 26 504 kronor varje månad. Detta enligt Kommunalarbetaren – Lön: Undersköterska 2022-03-16.

Löneförhandling? Så får du rätt lön från början!

Så får du högre lön

Vanliga frågor och svar: Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Lämna en kommentar