Vad gör en administratör?

Förr så var det vanligt att en administratör även kunde kallas för sekreterare, kontorist eller assistent. Att avlasta andra har länge varit en central del i jobbet, och arbetsuppgifterna har bestått av att dokumentera, handlägga ärenden och arkivera. Men även svara i telefon, boka möten och sammanfatta rapporter.

Vad krävs för att jobba som administratör?

Utbildningskraven för administratörer varierar beroende på roll och inriktning. Till vissa tjänster kan det krävas utbildning på högskolenivå. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Administratörens arbete kräver ständig vidareutbildning i data, språk och ekonomi.

Hur mycket får en administratör i lön?

Marknadslön för Administratör

Marknadslönen 2022 för en administratör ligger mellan 28 000 och 37 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll.

Vad menas med administrativa uppgifter?

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Hur ska en bra administratör vara?

Som administratör kan du även jobba med dokumenthantering, att hjälpa ekonomiavdelningen med exempelvis fakturahantering och/eller genomföra olika slags bokningar. För att bli en bra administratör är det viktigt att vara serviceinriktad, noggrann och ha lätt för att kommunicera med andra människor.

Vem passar som administratör?

Vem passar som administratör? Du som tycker om att sätta upp och/eller följa riktlinjer kommer att trivas som administratör. Att vara effektiv i din administration är en förutsättning.

Hur blir man chefssekreterare?

Chefssekreterare och VD-assistenter – Ditt framtida jobb? Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på exempelvis Handels- och administrationsprogrammet som är yrkesförberedande. Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på exempelvis Handels- och administrationsprogrammet som är yrkesförberedande.

Vad tjänar en administratör 2021?

28/04/2021 (uppdaterad 10/11/2021) – En administratör inom staten tjänar i medianlön 30 100 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En administratör fungerar som spindeln i nätet och är ofta länken mellan arbetsplatsen och olika stödsystem.

Vad tjänar en administratör i Svenska kyrkan?

31 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilka områden brukar administrationen delas in i vad sker i respektive område?

De fyra administrativa områden är Ekonomi, Material, Personal och information och kommunikation.
  • Finns alltid plan-B när någon exempelvis är sjuk, har semester, föräldraledig osv.
  • Företaget kan känna sig trygg att receptionen/ växelfunktioner alltid är bemannad.
  • Företaget sparar tid osv.

Vad betyder ordet administratör?

Titeln Administratör är ett samlingsnamn för jobb som karaktäriseras av sin administrativa natur. En administratör är en person som ser till att verksamheterna inom en organisation eller ett företag fungerar effektivt.

Vad gör en administrativ handläggare?

Handläggare har en bredd av arbetsuppgifter, beroende på bransch, men vanligtvis hanterar man ärenden, utreder, bedömer och fattar beslut men kan även ha administrativa arbetsuppgifter. Det gemensamma för alla handläggare är dock att de utför någon form av administrativa arbetsuppgifter.

Vad är administrativa kunskaper?

Administrativa färdigheter är väsentliga egenskaper och kompetenser för alla som arbetar på ett kontor eller i liknande miljö. Det kan vara både mjuka färdigheter (soft skills) eller detaljkunskaper (hårda färdigheter).

Vilka regler lagar och andra bestämmelser är det som en administratör måste känna till och hålla sig till?

Administratören är bunden speciellt av 40 kap. 5 § i strafflagen. Enligt lagen får administratören inte obehörigt avslöja eller utnyttja sekretessbelagd information som han har fått del av under skötseln av sina uppgifter eller genom sin position under sitt tjänsteförhållande eller efter att det avslutats.

Carina Pettersson – administratör

Om administratörens roll

8 saker du aldrig ska göra under en intervju! Tips från First rekrytering i Stockholm.

Lämna en kommentar