Vad gör en apotekare?

En apotekare kan arbeta med allt från forskning, utveckling, tillverkning, beredning och expediering av läkemedel och med uppföljning av läkemedelsanvändning. Apotekare arbetar på myndigheter, företag inom life science-branschen, apotek och inom hälso- och sjukvården.

Hur är det att jobba som apotekare?

Som apotekare arbetar du expert på läkemedel och hur dessa ska användas. Det är ett omväxlande och ansvarsfullt arbete. Som apotekare kan din arbetsplats vara ett apotek, sjukhusapotek, inom landstinget, läkemedelsindustrin eller på en myndighet.

Vad är skillnaden på receptarie och apotekare?

Skillnaden mellan en apotekare och en receptarie är utbildningens längd och därmed hur omfattande utbildningen är. Apotekarprogrammet är ett femårigt program medan receptarieprogrammet är treårigt. Vid båda programmen studeras bland annat kemi, biologi, fysiologi, farmakologi samt galenisk farmaci.

Hur mycket tjänar apotekare 2021?

Visa lön per region

Den högsta lönen, som apotekare, ligger på 50 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 49 500 kr.

Hur mycket tjänar en apotekare efter skatt?

Marknadslönen 2022 för apotekare ligger mellan 37 000 och 48 000 kronor per månad. Forskar inom, tillverkar, kontrollerar, marknadsför och säljer läkemedel inom exempelvis apotek, läkemedelsindustri och sjukhus. Säkerställer att läkemedlen används på rätt sätt genom råd och information.

Vilken apotekskedja är bäst att jobba på?

Mest tjänade den gruppen anställda på Kronans Apotek, som hade en genomsnittslön på 32 264 kronor. Sist i löneligan kom Lloyds Apotek 30 406. Däremellan Hjärtat och Apoteket, uppger Svensk Farmaci. Mellan Apoteket AB och Lloyds Apotek skiljer det ungefär 2 000 kronor i medellön för apotekare, uppger Svensk Farmaci.

Är apotekare ett bra yrke?

Apotekare arbetar på myndigheter, företag inom life science-branschen, apotek och inom hälso- och sjukvården. Som apotekare har du goda möjligheter att arbeta internationellt eftersom utbildningen är erkänd av alla länder inom EU. Både receptarier och apotekare är farmaceuter, men apotekaren har en längre utbildning.

Kan man läsa vidare från receptarie till apotekare?

Det finns möjligheter att läsa vidare efter receptarieexamen, till exempel mot magister- och masterexamen med olika inriktningar. Umeå universitet har ett masterprogram där det finns möjlighet för receptarier med 180 poängs utbildning att läsa vidare till apotekare.

Vad gör man som receptarie?

Receptarier, som i Sverige är ett av de så kallade legitimationsyrken, är specialister på läkemedel. Som receptarie på apotek arbetar du med läkemedelsinformation och kundrådgivning. Du bedömer även om läkarens ordination är rimlig och om något skulle vara oklart kontaktar du läkaren som har skrivit ut receptet.

Vad har en receptarie i lön?

Marknadslön för Receptarie

Marknadslönen för receptarie ligger 2022 mellan 33 000 och 41 000 kronor per månad. Bereder, expedierar, marknadsför och kvalitetskontrollerar läkemedel inom exempelvis apotek, läkemedelsindustri och sjukhus. Ger råd om läkemedel och hälsa.

Hur mycket tjänar en apotekare i Norge?

En viktig anledning till att svenska farmaceuter väljer Norge är löneläget. Genomsnittslönen för en utbildad farmaceut i Norge 2012 var 53 700 svenska kronor i månaden. I Sverige var motsvarande summa 35 300 kronor samma år, vilket ger en löneskillnad på 18 400 kronor i månaden.

Hur mycket tjänar en Apotekschef?

Marknadslönen 2022 för apotekschef ligger från 45 000 kronor per månad och uppåt. Planerar, leder och samordnar verksamheten inom det egna ansvarsområdet. Följer upp och utvärderar arbetet mot uppsatta mål.

Hur lång tid tar det att bli apotekare?

Apotekarprogrammet är på 300 högskolepoäng och omfattar fem års heltidsstudier. Studierna leder till en apotekarexamen, vilket är en yrkesexamen. I utbildningen ingår ett halvårs praktik på apotek.

Vad krävs för att bli Läkemedelsansvarig?

”För att kunna utses till läkemedelsansvarig ska en receptarie ha dokumenterad yrkeserfarenhet från apoteksverksamhet. Dokumenterad erfarenhet ska också finnas från kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter vilka kan ha fullgjorts vid apotek, läkemedelsindustri eller motsvarande.

Kan man bli apotekare efter vård och omsorg?

Man har grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan efter att ha gått ett yrkesprogram. Bra förberedande utbildning till Apoteksteknikerutbildningen är Vård– och omsorgsprogrammet men kolla alltid med själva skolan du vill söka till vad de kräver för behörighet. Lycka till!

Är apotekare svårt?

Det finns säkert svåra kurser och enkla kurser som kräver mer resp. mindre tid. Jag skulle säga att programmet jag går nu är pluggintensivt, men inte svårt. Om jag börjar läsa 30 hp historia utan att plugga och sedan inte klarar tentorna så är inte det svårt, jag var bara dåligt förberedd.

Apotekare och Receptarie – Så mycket mer än du tror

Bli läkemedelsexpert i Uppsala | Uppsala universitet

Vad jobbar du med som apotekare?

Lämna en kommentar