Vad gör en arkeolog?

De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar, inventering av kulturmiljöer eller myndighetshandläggning. Fältarkeologer planerar och utför arkeologiska utredningar och undersökningar, kartlägger och dokumenterar fornlämningar och kulturlandskap.

Vad är det första en arkeolog gör?

En arkeolog är en person som studerar människans materiella kultur, alltså lämningar och föremål som människor lämnat efter sig genom historien. I samband med inventeringar och utgrävningar skaffar sig arkeologerna kunskap om vår förhistoria. För att bli arkeolog krävs högskole- eller universitetsutbildning.

Hur mycket tjänar man som arkeolog?

39 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad kan man jobba med som arkeolog?

En utbildning till arkeolog ger möjlighet att jobba inom många olika delar av kulturmiljösektorn, med fältarbete, handläggning, utställningar och pedagogiskt arbete osv. Som fältarkeolog planerar, leder och genomför du arkeologiska undersökningar.

Hur lång tid tar det att bli arkeolog?

För dig som vill bli arkeolog är det viktigt att du väljer ett högskoleförberedande gymnasieprogram, eftersom arkeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och minst hälften av utbildningen ska bestå av huvudämnet arkeologi.

Vad är skillnaden på arkeologi och historia?

Ordet historia är grekiska och betyder både berättelse och undersökning. Ordet arkeologi kommer av grekiskans arkhaios som betyder gammal och logia som betyder lära.

Vad betyder arkeologer?

En arkeolog är en person som arbetar med arkeologi, det vill säga studerar förflutna samhällen genom deras materiella rester. (Historia är studiet av människans förflutna genom texter och bilder.)

Hur mycket tjänar man om man jobbar på bank?

För en Banktjänsteman är den genomsnittliga månadslönen 41 200 kr per månad. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 000 kr (2,49%) från 2019 till 2020. Löneskillnader mellan könen är 6 700 kr (17,27%) till favör för män över kvinnor.

Vart kan man utbilda sig till arkeologi?

Arkeologi
  • Stockholms universitet.
  • Utbildning.
  • Alla ämnen.

Vad betyder utgrävning?

Utgrävning är en teknik inom arkeologi, paleontologi, rättsantropologi och geologi som syftar till att systematiskt frilägga, gå igenom och katalogföra lämningar från forna tider.

Vad betyder det att en arkeolog gräver?

En arkeologisk utgrävning kan göras på många olika sätt. Gemensamt är att arkeologerna först gräver sig ner, för hand eller med grävmaskin, till äldre jordlager, gravar eller husgrunder. Arkeologerna brukar prata om ”orörda lager”. När utgrävningsområdet är ”avskalat” gör man en kartläggning av de synliga lämningarna.

Vad letar en arkeolog efter?

Men det vi letar efter är alltså sådant som hjälper oss till svar och det kan vara allt möjligt från husgrunder, trasiga föremål, olika slags jordlager, mikroskopiska spår av frukter och fröer, djurben, för att bara nämna några.

Hur uttalas arkeolog?

ARKEOLOG ar1keolå4g, stundom ar1ɟe-, l. -ål-, stundom -ωl-, stundom -lo4g, m.

Vilka betyg krävs för att bli arkeolog?

För att läsa Arkeologi och Antikens historia behövs det också att man uppfyller den s.k. ”särskilda behörigheten”, som gäller just våra ämnen. Du behöver ha läst Historia A, Samhällskunskap A och Svenska B (Svenska 2 B). Gå in på www.antagning.se.

Vad behöver man för betyg för att bli arkeolog?

För att kunna söka till Arkeologiprogrammet behöver du ha Grundläggande behörighet samt Historia 1b alt 1a1+ 1a2. Det kan du få från alla högskoleförberedande gymnasieprogram. Här kan du läsa lite mer om arkeolog yrket: https://www.gymnasium.se/yrkesguiden/arkeolog-11055.

Vad gör en arkeolog?

Vad gör en arkeolog?

Att bli arkeolog för en dag

Lämna en kommentar