Vad gör en behandlingsassistent?

Som behandlingsassistent arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp i sitt dagliga liv. Det kan exempelvis röra sig om funktionshinder, barn som mår dåligt beroende på sin hemmiljö eller ensamkommande flyktingbarn. Arbetet kan ske på ett behandlingshem, institution eller i någons hem.

Hur mycket tjänar en behandlingsassistent?

För en Behandlingsassistent är den genomsnittliga månadslönen 31 500 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 31 700 kr och inom den privata sektorn 31 200 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 800 kr (2,61%) från 2019 till 2020.

Vad krävs för att jobba som behandlingsassistent?

För att arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog krävs ofta lägst eftergymnasial utbildning. Utbildningarna är ett till två år långa och finns på Folkhögskolor och Yrkeshögskolor. Utbildning till socialpedagog på högskolenivå finns på ett par orter i landet.

Vilka betyg krävs för att bli behandlingsassistent?

Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan. Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper.

Var jobbar socialpedagoger?

Vanliga arbeten efter examen är behandlingsassistent inom HVB eller inom Statens institutionsstyrelse, boendestödjare i privat eller kommunal verksamhet, eller som socialpedagog el dyl inom grund- och gymnasieskola.

Hur mycket tjänar man om man jobbar på HVB hem?

29 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad har en boendestödjare i lön?

För en Boendestödjare är den genomsnittliga månadslönen 29 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 29 200 kr och inom den privata sektorn 28 700 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 600 kr (2,11%) från 2019 till 2020.

Vilken utbildning krävs för att jobba på HVB hem?

Några universitet och högskolor anordnar treåriga akademiska utbildningar på helfart (180 högskolepoäng) för socialpedagoger. Efter utbildningarna kan deltagarna arbeta på bland annat HVB för barn och unga, men också i andra sociala verksamheter.

Vilka jobbar på behandlingshem?

Behandlingsassistenter kan arbeta på en institution, men man kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv. Det kan till exempel vara på ett behandlingshem eller ungdomshem. Arbetsplatserna drivs oftast i privat regi, men vissa drivs av stat, kommun och landsting.

Vad krävs för att komma in på behandlingshem?

HVB-hem för vård under en längre tid

Gemensamt för HVB-hem är att de är driver vård enligt socialtjänstlagen och är godkända av länsstyrelsen, och därför också står under deras granskning. De flesta behandlingshem drivs av en stiftelse, organisation eller företag, och inte av stat eller kommun.

Vad är urvalsprov?

Urvalsprov/Särskilt prov sker om det finns fler behöriga sökande än det finns platser till utbildningen. Det är olika urvalsprov för de olika utbildningarna. När det är många sökande till en utbildning kallas alla sökande till urvalsprov, så att ingen ska missa att göra provet under tiden ansökningarna behandlas.

Vart kan man jobba som behandlingsassistent?

Som behandlingsassistent arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp i sitt dagliga liv. Det kan exempelvis röra sig om funktionshinder, barn som mår dåligt beroende på sin hemmiljö eller ensamkommande flyktingbarn. Arbetet kan ske på ett behandlingshem, institution eller i någons hem.

Är det svårt att bli Behandlingspedagog?

Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

Vad har en socialpedagog i lön?

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ligger löneläget för socialpedagoger på ett genomsnitt av 30 700 kronor per månad före skatt*. Siffran är ett genomsnitt och inkluderar alla kön, åldrar, utbildningsbakgrunder och sektorer.

Vad tjänar en socialpedagog 2021?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad kan socialpedagog jobba med?

En socialpedagog kan arbeta med vård och behandling men också med förebyggande arbete inom till exempel socialtjänst, psykiatri, kriminalvården, behandlingshem och i grund- och gymnasieskolan. I stort sett handlar det om att tillsammans med den du möter hitta vägar till förändring och utveckling.

Behandlingsassistent Yrkesfilm

Här kan du gå tvåårig utbildning för att bli behandlingsassistent

Från behandlingsassistent till egenföretagare

Lämna en kommentar