Vad gör en behandlingspedagog?

Till oss kommer ungdomar med psykosociala problem och vuxna med allvarligt missbruk. Du arbetar med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.

Vad är det för skillnad på behandlingsassistent och Behandlingspedagog?

Behandlingspedagog arbetar mycket med själva behandlingen och kan tex. ingå i olika behandlingsteam. Medans en behandlingsassistent arbetar mer med det praktiska som t. ex.

Vad är det för skillnad på socialpedagog och Behandlingspedagog?

Skillnaden mellan behandlingspedagog och socialpedagog är att när du arbetar som behandlingspedagog så är du inriktad mot klienter med missbruksproblem, medan om du är verksam som socialpedagog så är ditt arbete riktat mot socialt arbete för utsatta grupper i samhället.

Vad har jag för lön som behandlings pedagog?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Är det lätt att få jobb som Behandlingspedagog?

Lätt att få jobb!

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden.

Vilka jobb kan man få som Behandlingspedagog?

Du har kompetens att på ett ansvarsfullt och självständigt sätt arbeta som behandlingspedagog på skolor, HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma eller på resursskolor. Du kan också jobba som familjeutredare.

Vad kan man jobba med som behandlingsassistent?

Som behandlingsassistent arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp i sitt dagliga liv. Det kan exempelvis röra sig om funktionshinder, barn som mår dåligt beroende på sin hemmiljö eller ensamkommande flyktingbarn. Arbetet kan ske på ett behandlingshem, institution eller i någons hem.

Vem passar som socialpedagog?

Vilken typ av person skulle du säga att yrket socialpedagog passar? – Yrket passar den som vill jobba med att skapa en trygg miljö för en individ och som vill jobba med förändringsarbete. det krävs en viss personlig mognad för att till exempel kunna agera tålmodigt under pressade situationer.

Vad kan en socialpedagog jobba med?

En socialpedagog kan arbeta med vård och behandling men också med förebyggande arbete inom till exempel socialtjänst, psykiatri, kriminalvården, behandlingshem och i grund- och gymnasieskolan. I stort sett handlar det om att tillsammans med den du möter hitta vägar till förändring och utveckling.

Vad är skillnaden på socialpedagog och socionom?

Arbetet en socialpedagog gör liknar socionomyrket på många sätt då båda yrkena handlar om det sociala arbetet med människor. Den stora skillnaden mellan en socialpedagog och en socionom är att en socialpedagog arbeter mer praktiskt och en socionom arbetar mer administrativt.

Vad tjänar en Behandlingspedagog på SiS?

Så mycket tjänar en Behandlingspedagog i Sverige

En Behandlingspedagog i Sverige tjänar i snitt 31 500 kr i månadslön. Lönen för en Behandlingspedagog kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad har en boendestödjare i lön?

För en Boendestödjare är den genomsnittliga månadslönen 29 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 29 200 kr och inom den privata sektorn 28 700 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 600 kr (2,11%) från 2019 till 2020.

Vad har en socialpedagog i lön?

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ligger löneläget för socialpedagoger på ett genomsnitt av 30 700 kronor per månad före skatt*. Siffran är ett genomsnitt och inkluderar alla kön, åldrar, utbildningsbakgrunder och sektorer.

Vad krävs för att jobba som boendestödjare?

Många boendestödjare har erfarenhet av tidigare arbete inom funktionshinderområdet och en pedagogisk utbildning kan vara en lämplig bakgrund. Många har en utbildning inom vård- och omsorg på gymnasienivå, men även högskoleutbildning som socionom eller beteendevetare har blivit en vanligare bakgrund för boendestödjare.

Vilken utbildning krävs för att jobba på HVB hem?

Några universitet och högskolor anordnar treåriga akademiska utbildningar på helfart (180 högskolepoäng) för socialpedagoger. Efter utbildningarna kan deltagarna arbeta på bland annat HVB för barn och unga, men också i andra sociala verksamheter.

Vad krävs för att jobba på ett behandlingshem?

Utbildning. För att arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog krävs ofta eftergymnasial utbildning. Utbildningarna är ett till två år långa och finns på Folkhögskolor och som yrkeshögskoleutbildningar. Utbildning till socialpedagog på högskolenivå finns på ett par orter i landet.

Behandlingspedagog

Behandlingsassistent Yrkesfilm

Behandlingspedagog YrkesAkademin

Lämna en kommentar