Vad gör en cto?

Vad gör en CTO? En CTO är ytterst ansvarig för all teknik och teknisk produktutveckling på ett företag, organisation eller myndighet. Till exempel kan personen ansvara för tekniska plattformar, fysiska produkter eller digitala tjänster som kräver tekniska färdigheter.

Vad betyder titeln CTO?

CTO. Står för Chief Technology Officer och betyder Utvecklingsansvarig på svenska. Denne är chef för företagets forsknings-, teknik- och/eller utvecklingsavdelning.

Hur blir man CTO?

Som cio eller cto måste du förstå hur it-strategier påverkar andra avdelningar och affärsmålen. Ett sätt att lyckas med det är att ha erfarenhet från olika typer av företag. Då kan det vara bra att byta jobb med jämna mellanrum, föreslår Gerrard Rutter.

Vad är en CIO?

CIO kan avse: CIO – en amerikansk titel för person på direktörsnivå som svarar för ett företags interna informationssystem, se Chief Information Officer. CIO – – en amerikansk titel för person på direktörsnivå som svar för ett företags investeringsplaner, se Chief Investment Officer.

Vad betyder titeln CEO?

CEO är en förkortning som står för det engelska uttrycket Chief Executive Officer. På svenska är det ungefär detsamma som Verkställande Direktör (VD). CEO är ansvarig inför styrelsen för den löpande förvaltningen av bolaget.

Vad är en CSO?

Strategichef eller chefsstrateg (engelska: Chief Strategy Officer (CSO)) är en befattning i ett företags ledningsgrupp. Vad en strategicchef gör är en smula svävande, men det ingår att bistå verkställande direktören (VD/CEO) i för företaget viktiga långsiktiga frågor.

Vad tjänar en CTO?

Dela
Medellön Medianlön Medelålder
55.055 kr 60.000 kr 42,2 år

Vad gör CCO?

Chief Commercial Officer (CCO) är en nyinrättad roll som övergripande skall ansvara för att fortsatt utveckla bolaget inom e-handel och att utveckla kundmötesupplevelsen inom butikerna.

Hur mycket tjänar en COO?

Lönestatistik för chief executive (officer), med chefshierarki i olika regioner i Sverige
Region Medellön 2020
Stockholm 91500
Östra Mellansverige 65800
Småland med öarna 73500
Sydsverige ..

5 rader till

Vad innebär CPO?

CPO är en ack så viktigt förkortning för alla som intresserar sig försäljningsdrivande reklam. CPO står för Cost Per Order och så långt inga konstigheter. Men vad är CPO-m eller CPO-s? Cost Per Order är vad det kostar att få in en ny order, dvs totala marknadsföringskostnaden delat med hur många orders som kommit in.

Vad tjänar en CIO?

En CIO i Sverige tjänar i snitt 73 900 kr i månadslön. Lönen för en CIO kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad är en CPO?

Cost Per Order. Kostnad (i SEK) per transaktion (per köp eller annan önskvärd handling, t. ex. intresseanmälan av något slag).

What Does A CTO Do? | Terminal Tech Talks

The Role of a CTO

How to Become a Chief Technology Officer (CTO)

Lämna en kommentar