Vad gör en domstolshandläggare?

Du handlägger olika typer av mål, bokar möten och förhandlingar med advokater, och möter och bemöter människor som på olika sätt kommer i kontakt med domstolen. Du behöver inte ha någon juridisk universitetsutbildning för att arbeta som domstolshandläggare, även om du använder dig av juridik i vardagen.

Vad har en Domstolshandläggare i lön?

I genomsnitt har domstolshandläggare lön på strax över 30 000* kronor i månaden. Ingångslönen ligger på ungefär 27 000* kronor – men det kan variera något beroende på vilken ort du arbetar i. Storstadsregionerna har oftast ett något högre löneläge.

Varför jobba som Domstolshandläggare?

Vad gör en domstolshandläggare? Som domstolshandläggare behöver man inte ha någon juridisk universitetsutbildning, även om man använder sig av juridik i vardagen. Istället gör man det mesta av det praktiska arbetet på domstolen som inte kräver en juristutbildning.

Vad tjänar en domstolssekreterare?

I snitt tjänar en person i rollen som domstolssekreterare ca 31200 kronor i månaden. Som tidigare nämnt spelar faktorer som ålder, utbildning, erfarenhet och plats i Sverige dock in i lönefrågan. Ju mer erfarenhet du har, desto högre lön kan du begära.

Vad gör Domstolssekreterare?

Förbereder, granskar och bearbetar juridiska handlingar. Kallar parter till förhandlingar. Skickar förelägganden. Protokollför rättegångar och förhandlingar.

Hur mycket tjänar en handläggare?

Medianlönen för en handläggare är 31 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Hur mycket är medellönen för en registrator?

31 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en handläggare på tingsrätten?

Du handlägger olika typer av mål, bokar möten och förhandlingar med advokater, och möter och bemöter människor som på olika sätt kommer i kontakt med domstolen. Du behöver inte ha någon juridisk universitetsutbildning för att arbeta som domstolshandläggare, även om du använder dig av juridik i vardagen.

Vad gör en Åklagaradministratör?

Arbetsuppgifter en typisk arbetsdag

Det är mycket varierande, bland annat tar jag emot förundersökningar från polisen, kompletterar med bland annat belastningsutdrag och ser till att brottsmisstankar och involverade personer är inlagda korrekt innan ärendet lämnas vidare till ansvarig åklagare.

Vad tjänar en domare i hovrätten?

57 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är en notarie?

Som notarie vid tingsrätt arbetar du med att, i samråd med kollegor, förbereda mål och ärenden genom att göra rättsutredningar samt upprätta förslag till domar och beslut. Du sitter också som protokollförare i förhandlingar och efter ett tag får du möjlighet att leda förhandlingen i rollen som rättens ordförande.

Vad är en Beredningsjurist?

Beredningsjurist – hjälper domarna att fatta rätt beslut

Det är hos dig ett mål som kommit till domstolen börjar ta form. Som beredningsjurist gör du det viktiga förarbetet som leder fram till att domarna senare kan fatta väl avvägda beslut. Att vara beredningsjurist är ett ansvarsfullt arbete med stor variation.

Domstolshandläggare, Kammarrätten i Göteborg

Bli domstolshandlaggare!

Domstolssekreterare i Sveriges Domstolar

Lämna en kommentar