Vad gör en drifttekniker?

Som drifttekniker har du ett praktiskt inriktat arbete som handlar om att planera och hitta lösningar som fungerar. Du kan få i uppdrag att hantera problem som dyker upp, säkerställa att fastighetstekniska system fungerar och bidra till förbättringsprojekt.

Hur mycket tjänar man som drifttekniker?

Marknadslön för Drifttekniker

Marknadslönen för drifttekniker ligger 2022 mellan 34 000 och 46 000 kronor per månad. Drift och övervakning av system, datorer, program, kringutrustning inklusive felsökning. Vidtar åtgärder mot driftstörningar.

Vilken utbildning krävs för drifttekniker?

Utbildningen Drifttekniker är en kvalificerad utbildning som ger dig den kompetens som krävs för att kunna arbeta i den efterfrågade rollen i fastighetsbranschen. Utbildningen som Drifttekniker kräver inga specifika förkunskaper utan är öppen för alla med gymnasieexamen.

Vad gör en drift och fastighetstekniker?

Som drift- och fastighetstekniker har du en nyckelroll med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med fastighetsägare, hyresgäster och arbetskamrater.

Vad tjänar en drifttekniker fastighet?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilket fackförbund tillhör drifttekniker?

Kommunal organiserar drifttekniker som arbetar med kommun- och regionsägda fastigheter och anläggningar.

Hur mycket tjänar en servicetekniker?

Marknadslönen för serviceingenjör (tekniker) ligger 2022 mellan 33 000 och 43 000 kronor per månad. Medverkar vid installation och intrimning av enheter, utrustningar eller anläggningar, installationer och system. Utför felsökning för avhjälpande service.

Vart kan man jobba som Drifttekniker?

Drifttekniker finns vid alla typer av anläggningar som producerar el eller värme. Du kan också arbeta med stora fastigheter som sjukhus, inom processindustrin samt vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar.

Vad är en Driftoperatör?

Att arbeta som driftoperatör innebär att du är en nyckelperson i arbetet att övervaka, driva och underhålla energiproducerande anläggningar. Här möter datorbaserad styr- och reglerteknik den handfasta och traditionella tekniken för el- och energiproduktion och även distribution.

Vad krävs för att bli fastighetstekniker?

För att bli fastighetstekniker kan det vara lämpligt att läsa VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning Fastighet. Utbildning: Minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng – 2 år, motsvarande 400 YH-poäng. VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram.

Vad jobbar en fastighetstekniker med?

Fastighetstekniker sköter drift, underhåll, felsökningar, injustering, planering och problemlösning gällande de tekniska systemen i fastigheter. De kan göra kostnadsberäkningar för energieffektivisering och ta fram lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vad ska en fastighetstekniker kunna?

Ofta ingår både teknik, IT och service. Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav. Det är viktigt att man trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra problemlösare.

Vad är skillnaden på fastighetsskötare och fastighetstekniker?

Som fastighetsskötare arbetar du nära hyresgästerna och ser till att de känner sig trygga och nöjda i sin boendemiljö. Som fastighetsskötare behöver du vara serviceinriktad, flexibel och gilla att arbeta i alla väder. Som fastighetstekniker arbetar du med drift och underhåll av fastigheters tekniska system.

Vilken typ av civilingenjör tjänar mest?

Civilingenjörer
Inriktning Medellön
Teknisk fysik 44 100 kronor
Byggnadsteknik, lantmäteri mfl 43 000 kronor
Maskinteknik 42 000 kronor
Energi- och elektroteknik 41 900 kronor

6 rader till

14 apr. 2022

Hur mycket tjänar en logistiker?

Medianlönen 2020 för civil- respektive högskoleingenjörer inom logistik och inköp i privat tjänst, med upp till fem års erfarenhet, var 37 000 respektive 34 000 kr per månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Med 10–15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 53 000 respektive 49 000 kronor.

Vad har en fastighetsskötare i lön?

Vad tjänar en fastighetsskötare? Snittlönen för fastighetsskötare är 28400 kronor. Ta del av löneutvecklingen under de senaste åren i lönetabellen nedan.

Att jobba som drifttekniker

Vad gör en Drifttekniker?

Drifttekniker Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Lämna en kommentar