Vad gör en ekonomiassistent?

Som ekonomiassistent sköter du enklare bokföring, frågor kring beskattning, hantering av fakturor och en hel del administrativa uppgifter. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på var du jobbar och du kan vara allt från ekonomichefens främsta stöd i arbetsprocessen till att ha hand om dina egna projekt.

Vad krävs för att jobba som ekonomiassistent?

Säkrast är det med en eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, t ex som civilekonom, eller yrkesutbildning till ekonomiassistent. Men något av de viktigaste som ekonomiassistent är datorkunskaper. Här du gärna får vara kunnig i affärssystem och program för löneutbetalningar och bokföring.

Hur mycket tjänar en ekonomiassistent?

Marknadslön för Ekonomiassistent

Marknadslönen för en ekonomiassistent ligger 2022 mellan 30 000 och 37 000 kronor per månad.

Vad är skillnaden mellan ekonomiassistent och redovisningsassistent?

Redovisningsassistenter har arbetsuppgifter som liknar de arbetsuppgifter som ekonomiassistenter har. Redovisningsassistenterna använder sig av olika bokförings- och faktureringsprogram när de arbetar med företagets eller organisationers bokföring.

Vad är nästa steg efter ekonomiassistent?

Utbildningar inom språk eller personal- och lönefrågor ökar också din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Det kan även vara fördelaktigt att bredda din kompetens inom redovisning. För ekonomiassistenter som vill ta ett större ansvar på arbetsplatsen kan utbildningar inom projektledning eller ledarskap vara lämpliga.

Vad tjänar en ekonomiassistent 2021?

31 400 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar en redovisningsassistent?

Lön redovisningskonsult 2021 (medianlön):

Redovisningsassistent, utan eget kundansvar: 27 000 kr. Redovisningskonsult med 1-3 års vana: 30 000 kr. Redovisningskonsult med mer än 3 års vana: 34 000 kr. Auktoriserad Redovisningskonsult med 1-3 års vana: 35 500 kr.

Vad har en administrativ assistent i lön?

Marknadslönen 2022 för administrativ assistent ligger mellan 28 000 och 37 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll. Formulerar / redigerar och skriver ut brev och affärshandlingar.

Vad har en löneadministratör i lön?

Marknadslön för Löneadministratör

Marknadslönen 2022 för löneadministratörer ligger mellan 32 000 och 40 000 kronor per månad.

Hur mycket tjänar en ekonomiansvarig?

Om jag tittar på statistiken för mellersta Sverige i rollen som ekonomiansvarig där du arbetat ca 5-9 år efter examen så ligger medianlönen på runt 39 400 kronor uppräknat i 2021 års löneläge. Givet att du även har ett personalansvar bör du i stället begära runt 44 400 kronor.

Vad gör en ekonomi och redovisningsassistent?

Du lär dig löpande bokföring, avstämningar, bokslut och ekonomistyrning. Utbildningen ger dig även kunskaper i det marknadsledande bokförings- och faktureringsprogrammet Visma. Efter utbildningen kommer du kunna ta hand om företagets bokföring, utbetalningar och löner.

Vad gör man som ekonomiansvarig?

Ekonomichefen leder ekonomiavdelningens arbete med att göra ekonomiska planer och utredningar och skapa styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. I arbetet ingår att sammanställa de ekonomiska resultaten och bedöma hur lönsamheten är genom att analysera kostnader och intäkter.

Vad gör man som Ekonomiadministratör?

Som ekonomiadministratör ansvarar du för löpande ekonomiarbete såsom kund- och leverantörsreskontra, avstämningar och användarstöd i olika frågor. Du kommer även hantera ekonomisk planering, uppföljning och redovisning av externfinansierade projekt samt bistå projektledare med ekonomiska underlag.

Vad krävs för att bli löneadministratör?

Grundutbildning i löneadministration där du självständigt ska kunna sköta löneadministrationen i ett mindre företag eller jobba som löneassistent på ett…
  • Yrkesutbildning.
  • Lidingö
  • 38 timmar.
  • 2022-09-02.
  • Klassrum.
  • 8 900 SEK.

Vad jobbar en HR assistent med?

En HRassistent har arbetsuppgifter som kretsar kring personalfrågor av olika slag. Det rör sig oftast om tre områden – rekrytering, arbetsmiljöfrågor och lön. När det kommer till rekrytering är du ett stöd till chefer runt om i organisationen. Du har koll på hur en arbetsannons formuleras och vilka lagar som styr.

Hur är det att jobba som ekonom?

Arbetsuppgifterna kan bestå i budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. Eftersom ekonomen har en bred utbildning som behövs i de flesta branscher har de stora möjligheter att välja mellan många olika jobb.

Charlies mamma är ekonomiassistent

Från ekonomiassistent till controller genom utbildning

Jobbpresentation ekonomiassistent

Lämna en kommentar