Vad gör en elkonstruktör?

Som elkonstruktör är du en nyckelperson i processen, från specifikation till ritning och färdig produkt och du skapar ritningar för den el som finns i alla typer av maskiner, byggnader och miljöer.

Hur mycket tjänar en Elkonstruktör?

43 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad krävs för att bli Elkonstruktör?

Fakta
 • Antal YH-poäng: 400, 2 år.
 • Studietakt: Heltid.
 • Studieort: Varberg.
 • Utbildningsstart: 5 september 2022.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt Ellära 1 och 2 eller Enerigteknik 1 och praktisk ellära eller Ma 2.
 • Examen: Yrkeshögskoleexamen – Elkonstruktör.
 • Ansökan: Öppen för sen anmälan.
22 apr. 2022

Vad är en Elkonsult?

Som elkonsult ritar Jenny Öhrling in el- och teletekniska installationer i byggnader. Det hon gillar med jobbet är att det är tempo och att alla olika uppdrag ställer henne inför olika utmaningar.

Vad jobbar en elingenjör med?

I din yrkesroll som Elingenjör – elkonstruktör, är du nyckelpersonen som ansvarar för hela processen från förfrågningsunderlag till färdig konstruktion och ser till att skapa kraft, ljus, värme och olika tekniklösningar inom både nygyggnation och i befintliga anläggningar.

Hur mycket tjänar en CAD-ritare?

Marknadslönen 2022 för CADritare ligger mellan 33 000 och 42 000 kronor per månad. Utför ritningsarbete via CAD-program samt beräkningar. Arbetsuppgifterna består av framtagning och uppdatering av konstruktionsritningar eller monteringsanvisningar.

Hur mycket får man i lön som elektriker?

Lön elektriker 2022
 • 1:a året i yrket: 19 140 kr.
 • 2:a året i yrket: 23 809 kr.
 • 3:e året i yrket och därefter: 26 980 kr.
 • Servicemontör: 28 710 kr.
 • Tekniker: 29 359 kr.
 • Lärling 1-720 timmar: 15 276 kr.
 • Lärling 721 – lärlingstidens slut: 17 691 kr.
29 mars 2021

Vad krävs för att bli högskoleingenjör?

För att bli högskoleingenjör krävs en examen från en teknisk universitets- eller högskoleutbildning i tre år. Det är en mer praktisk utbildning än till exempel den för att bli civilingenjör, som går på djupet i fler ämnen.

Hur blir man projektledare inom el?

För att vara behörig behöver du;

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan. med lägst betyg E (eller betyg G) i kurserna: Praktisk ellära 100p (eller Ellära A samt Växelström trefas A) eller motsvarande teknisk kompetens/erfarenhet. Elinstallationer, 200p (eller motsvarande kurser inom el)

Hur mycket tjänar en el ingenjör?

43 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur länge pluggar man till elingenjör?

Utbildningsbakgrunden bland de ingenjörer som arbetar med elkraft och energi varierar. Den naturligaste vägen till yrket är att gå en civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom exempelvis energi- eller elektroteknik. För att bli högskoleingenjör krävs tre års studier, för civilingenjör krävs fem år.

Vad gör man som Automationsingenjör?

Som automationsingenjör optimerar, testar och underhåller du automatiserade system, processer och anläggningar. Under utbildningen får du ett kontaktnät i branschen och lär dig allt från konstruktionsberäkningar till programmering av datorsystem.

Vad kan man bli efter elektriker?

Du lär dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

Elkonstruktör

Elkonstruktör, 400 yrkeshögskolepoäng

Webbinarium #03 Elkonstruktion – från ritning till leverans

Lämna en kommentar