Vad gör en fastighetstekniker?

Fastighetstekniker sköter drift, underhåll, felsökningar, injustering, planering och problemlösning gällande de tekniska systemen i fastigheter. De kan göra kostnadsberäkningar för energieffektivisering och ta fram lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vad har en fastighetstekniker i lön?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är skillnaden på fastighetsskötare och fastighetstekniker?

Som fastighetsskötare arbetar du nära hyresgästerna och ser till att de känner sig trygga och nöjda i sin boendemiljö. Som fastighetsskötare behöver du vara serviceinriktad, flexibel och gilla att arbeta i alla väder. Som fastighetstekniker arbetar du med drift och underhåll av fastigheters tekniska system.

Vad ska en fastighetstekniker kunna?

Ofta ingår både teknik, IT och service. Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav. Det är viktigt att man trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra problemlösare.

Vad krävs för att bli fastighetstekniker?

För att bli fastighetstekniker kan det vara lämpligt att läsa VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning Fastighet. Utbildning: Minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng – 2 år, motsvarande 400 YH-poäng. VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram.

Hur mycket tjänar en fastighetsansvarig?

Dela
Medellön Medianlön Medelålder
36.840 kr 35.000 kr 35,4 år

Vad har en fastighetsskötare i lön?

Vad tjänar en fastighetsskötare? Snittlönen för fastighetsskötare är 28400 kronor.

Vad gör en fastighets skötare?

Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, liksom kompetens inom VVS, el eller snickeri.

Vad gör man som fastighetsutvecklare?

Hur ser utbildningen ut? KTH erbjuder en utbildning i fastighetsutveckling med fastighetsförmedling: en utbildning på 180 högskolepoäng med en stor portion ekonomi och juridik, men även med inslag av matematik, samhällsbyggnad, informationsteknik och fastighetsteknik.

Vad gör man som fastighetsskötare?

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan olika företag, men trappstädning, skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd förekommer ofta.

Vad är drift och fastighetstekniker?

Som Drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med fastighetsägare, hyresgäster och arbetskamrater.

Hur mycket tjänar man som drifttekniker?

Marknadslön för Drifttekniker

Marknadslönen för drifttekniker ligger 2022 mellan 34 000 och 46 000 kronor per månad. Drift och övervakning av system, datorer, program, kringutrustning inklusive felsökning. Vidtar åtgärder mot driftstörningar.

Vad gör man som drifttekniker?

Som drifttekniker har du ett praktiskt inriktat arbete som handlar om att planera och hitta lösningar som fungerar. Du kan få i uppdrag att hantera problem som dyker upp, säkerställa att fastighetstekniska system fungerar och bidra till förbättringsprojekt.

Vilket fackförbund tillhör fastighetstekniker?

Fastighets – Fastighetsanställdas fackförbund – Fastighetsanställdas Förbund.

Hur mycket tjänar en fastighetsförvaltare?

Marknadslönen 2022 för fastighetsförvaltare ligger mellan 37 000 och 54 000 kronor per månad. Sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. Planerar underhåll, till exempel reparationer av olika slag och kan även vara ansvarig för fastighetens ekonomi.

Vem ansvarar för drift och underhållsarbetet i bostäder?

Vem ansvarar för drift- och underhållsarbetet i bostäder? Det gör Fastighetsteknikern. Som fastighetsskötare ska du kunna lite av varje, ge exempel.

Fastighetsteknikern Annelie

Följ med Nils i mötet med Fredrik, FASTIGHETSTEKNIKER

Fastighetsskötaren Frida

Lämna en kommentar