Vad gör en finansmäklare?

En mäklare inom finans ger kunder förslag till köp och försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper. Mäklaren tar på kundens order hand om inköp och försäljning av värdepapper. Beroende på arbetets inriktning kan man kallas aktiemäklare/fondmäklare, penningmarknadsmäklare eller optionsmäklare.

Vad tjänar en finansmäklare?

Finansmäklare

Som finansmäklare tjänar du en medellön på 91 300 kronor i månaden. Det är lika mycket som 2 282,5 stycken latte á 40 kronor stycke.

Hur lång tid tar det att bli finansmäklare?

Vad gäller eftergymnasial utbildning, så gäller följande: Mäklare inom finans har i Sverige traditionellt en examen som civilekonom eller en examen som civilingenjör med inriktning industriell ekonomi. Civilekonomprogrammet är 4 år lång högskoleutbildning (på heltid).

Vad gör finansmäklare?

Att arbeta som aktie eller finansmäklare innebär att du jobbar med att köpa och sälja aktier på uppdrag av andra. Man arbetar med att köpa och sälja valuta, aktier, optioner och andra värdepapper. Man ger också ofta råd om finasmarknaden till kunder.

Vad är mäklare inom finans?

Mäklare inom finans kan beroende på inriktning kallas för aktiemäklare, börsmäklare, fondmäklare eller optionsmäklare. En mäklare köper och säljer aktier eller andra finansiella instrument. Handeln sker på uppdrag av olika kunder. En aktiemäklare är i många fall anställd på en bank eller en mäklarfirma.

Hur mycket tjänar man inom finans?

61 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Är det lätt att bli finansmäklare?

Mäklare inom finans eller aktiemäklare har oftast en civilekonom- eller civilingenjörsexamen med inriktning industriell ekonomi. Behörigheten till Civilekonomprogrammet är grundläggande behörighet, Matematik 3 b/c och Samhällskunskap 1b.

Vad är en Kundmäklare?

Köper och säljer för kunders räkning valuta, aktier, optioner, obligationer, stadsskuldväxlar och andra värdepapper.

Vilken utbildning behöver man för att bli mäklare inom finans?

Mäklare inom finans har traditionellt en examen som civilekonom eller civilingenjör med inriktning industriell ekonomi. För Civilekonom kan Ekonomiprogrammet passa och för civilingenjör kan Teknikprogrammet passa. 3. Högskoleförberedande eftersom du behöver läsa vidare efter gymnasiet.

Är det svårt att få jobb som aktiemäklare?

Ang. hur lätt/svårt det blir att få jobb om ca 10 år – oavsett yrket – är extremt svårt att sia om; man kan bara gissa för att på så lång tid kan väldigt mycket hända… Gör ditt bästa i alla kurser du läser.

Är finans svårt?

Det råder tuff konkurrens om jobben inom finanssektorn de kommande åren. För att hänga med krävs ett livslångt lärande. Ekonomen Christoffer Breidenstål bemöter kravet genom att vara anpassningsbar och vilja lära nytt.

En dag i mitt liv

Hur du blir en framgångsrik mäklare

Fastighetsmäklare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Lämna en kommentar