Vad gör en flygledare?

Flygledarens huvuduppgift är att leda flygplan och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt denna. Som reservofficer och flygledare blir man anställd hos Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatser som Försvarsmakten driver.

Vilka ämnen behövs för att bli flygledare?

För att söka flygledarutbildnigen krävs en gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5. Därtill tillkommer medicinska krav på att vara fullt frisk och fungerande syn och hörsel.

Hur är det att jobba som flygledare?

Flygledarens uppgift är att leda flygplanen genom luftrummet, förhindra kollisioner mellan flygplan och se till att flygtrafiken fungerar säkert och smidigt på ett miljövänligt sätt. Som flygledare håller man kontakt med piloterna och ger dem instruktioner och tillstånd för start och landning.

Hur mycket tjänar man som flygledare?

För en Flygledare är den genomsnittliga månadslönen 75 300 kr per månad. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 500 kr (2,03%) från 2019 till 2020. Löneskillnader mellan könen är 1 500 kr (2,01%) till favör för kvinnor över män.

Är det svårt att plugga till flygledare?

Den som blir flygledare kan räkna med bra lön och viktiga arbetsuppgifter. Men det är också ett jobb med stort ansvar, svår utbildning och med få möjligheter att byta arbetsgivare.

Hur lång utbildning är det för att bli flygledare?

Utbildningen är ca 2,5 år, varav 1 ½ år på EPN, Sturup (Studiemedelsberättigat) Andra delen av utbildningen ca 1 år är ute på arbetsplats och du har en elevanställning hos LFV.

Är det lätt att bli flygledare?

*För att bli flygledare krävs en gymnasieexamen. Du kan alltså välja att gå ett yrkesprogram. Utbildningen och testerna inför att bli flygledare kan däremot vara krävande. De ställer höga krav på problemlösningsförmåga och engelskakunskaper, vilket kan vara bra att ta hänsyn till när du väljer gymnasieprogram.

Hur mycket tjänar en flygledare efter skatt?

Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Flygledare inom flygledare.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor
75 300 kr 75 700 kr

Hur många timmar jobbar flygledare?

Treskift dygnet runt och en genomsnittlig veckoarbetstid från drygt 34 till 36 timmar. Det gäller för flygledarna i Arlandas flygledartorn.

Hur mycket tjänar en flygledare i Dubai?

Dela
Medellön Medianlön Erfarenhet
63.771 kr 60.900 kr 11 år

Vilket jobb tjänar man mest pengar på?

10 yrken med högst månadslön
  • Chefer inom bank, finans och försäkring 144 700 kr.
  • General-, landstings- och kommundirektörer 95 500 kr.
  • Mäklare inom finans 91 100 kr.
  • Ekonomi- och finanschefer 79 300 kr.
  • Specialistläkare 79 200 kr.
  • Fastighets- och förvaltningschefer 79 000 kr.
  • Traders och fondförvaltare 77 100 kr.

SAS – Hur håller man reda på alla flygplan?

Praktik i flygledartornet

Flygledare

Lämna en kommentar