Vad gör en fritidspedagog?

En fritidspedagog / fritidslärare arbetar för att barn ska ha en meningsfull fritid före, under och efter skolan. I sitt arbete uppmuntrar fritidspedagogen barnen till egna initiativ, men kan också ordna fritidsaktiviteter eller vara den vuxne som lyssnar på barn som har det jobbigt i skolan eller hemma.

Vad har en fritidspedagog i lön?

För en Fritidspedagog är den genomsnittliga månadslönen 30 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 30 900 kr och inom den privata sektorn 29 500 kr.

Vad är skillnaden mellan fritidspedagog och fritidsledare?

Vad är det för skillnadfritidspedagog och fritidsledare? Fritidsledare är (kanske mycket av en tradition) benämning på en folkhögskoleutbildning på eftergymnasial nivå som man läser på 2,5 år (fem terminer) och som finns på flera folkhögskolor med olika inriktningar. Den utbildningen leder till yrket Fritidsledare.

Vilka ämnen behövs för fritidspedagog?

För att bli fritidspedagog utbildar du dig till grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Förkunskapskraven för programmet är områdesbehörighet 6A eller A6a, vilket innebär: Grundläggande behörighet samt särskild behörighet: Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2.

Kan man jobba som fritidspedagog utan utbildning?

Det finns ingen särskild legitimation för fritidspedagoger. För att du som är fritidspedagog ska få en lärarlegitimation ska du ha en examen på högskolenivå som är avsedd för undervisning eller arbete i fritidshemmet.

Vad tjänar en Grundlärare i fritidshem?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Vad har en elevassistent i lön?

För en Elevassistent är den genomsnittliga månadslönen 25 500 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 25 500 kr och inom den privata sektorn 25 100 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 500 kr (2%) från 2019 till 2020.

Vad gör fritidsledare?

Din huvudsakliga uppgift som fritidsledare går ut på att hjälpa människor till en mer aktiv fritid. Efter en fritidsledarutbildning är möjligheterna många då fritidsledare kan vara verksamma inom många olika av arbetsområden, exempelvis: Fritidsgårdar. Skolor och barnomsorg.

Vad jobbar fritidsledare?

Fritidsledaren verkar i sitt yrkesutövande inom många olika områden i samhället där det är viktigt att kunna möta en rad olika behov hos målgruppen, som i huvudsak är barn och ungdom. Det centrala arbetet är att möjliggöra för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan individer.

Måste man vara utbildad för att jobba på fritids?

Den 1 juli 2019 infördes krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Detta är något Lärarförbundet har kämpat för länge. Riksdagen fattade den 19 juni 2018 beslut om att införa krav på legitimation för undervisning i fritidshem från den 1 juli 2019.

Får fritidspedagoger undervisa i skolan?

Fritidspedagogerna kan därför söka lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i olika skolämnen i årskurserna 1–3 eller 1–6. – Det är utmärkt. Självklart ska alla fritidspedagoger och lärare i fritidshem legitimation i skolämnen de har erforderlig utbildning i, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Är fritidspedagoger lärare?

Benämningen lärare i fritidshem förekommer därför parallellt med begreppet fritidspedagog. På en del lärosäten har studenter i den nya utbildningen kommit att kalla sig fritidslärare (ej att förväxla med fritidsledare).

Kan förskollärare jobba på fritids?

En förskollärare är alltså inte behörig att arbeta i fritidshem och en Lärare i fritidshem är inte behörig att arbeta i förskolan. Sedan finns det anställningsregler >> som rektorerna har att förhålla sig till om de inte får tag i en behörig lärare/förskollärare mot respektive verksamhetsområde.

Hur får man jobb på fritids?

Du behöver ha en pedagogisk förmåga, kunna ta initiativ samt samarbeta med övriga pedagoger. Blir du intresserad så klicka nedan för att söka arbete hos oss på fritidshem. Du kan även klicka på de olika pedagoginriktningarna för att läsa mer.

Hur är det att jobba på fritids?

Fritidspedagogen arbetar för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. I sitt arbete uppmuntrar fritidspedagogen barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus.

Fritidspedagog Yrkesfilm

Julia praktiserar som fritidspedagog

JOBBPATRULLEN TESTAR: Fritidspedagog på Bergdalskolan!

Lämna en kommentar