Vad gör en handläggare?

Som handläggare arbetar du med att hantera ärenden, ofta inom statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men du kan även arbeta inom privat sektor så som försäkringsbranschen eller i en ideell organisation. Handläggarens uppgift kan vara att fatta beslut i olika myndighetsärenden och att genomföra utredningsarbete.

Vad krävs för att jobba som handläggare?

Regeringskansliet söker personer med en akademisk utbildning och ofta med tidigare arbetslivserfarenhet. Det är vanligt att handläggarna har läst ekonomi, statsvetenskap eller juridik. Vilken inriktning på studierna som passar bäst varierar beroende på arbetsuppgifter och sakområde.

Hur mycket tjänar en handläggare?

Medianlönen för en handläggare är 31 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Vad gör en administrativ handläggare?

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

Utför annat handläggningsarbete än inom 3351–3355. Exempel på arbetsuppgifter: Utfärdar föreskrifter, certifikat och tillstånd. Handlägger och förbereder ärenden, utreder och fattar beslut.

Vad är handläggande arbete?

Handläggartjänster är vanligt förekommande inom myndigheter och innefattar ofta arbete med ärenden av rutinartad karaktär. Handläggaren har inget direkt ansvar för arbetet, utan är anställd för att effektivisera löpande verksamhet inom ett speciellt verksamhetsområde.

Vad tjänar en handläggare på Transportstyrelsen?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 37 100 kronor 40 200 kronor
2018 38 600 kronor 41 400 kronor
2019 39 100 kronor 42 000 kronor
2020 40 000 kronor 43 300 kronor

3 rader till

Hur mycket tjänar en biståndshandläggare?

Biståndshandläggare har en medianlön på 33 000 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 39 110 kronor eller mer. Äldrekonsulenter har en medianlön på 33 600 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 35 300 kronor.

Vad tjänar en Migrationshandläggare?

Dela
Medellön Medianlön Medelålder
28.525 kr 29.100 kr 36,5 år

Vad tjänar en kvalificerad handläggare?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar en handläggare på arbetsförmedlingen?

Lönerna på Arbetsförmedlingen

– Som arbetsförmedlare tjänar man 28–40 000 kronor i månaden. För sektionschefer, en sorts mellanchef, ligger lönerna på ungefär 45–55 000. Specialister, som kan jobba med exempelvis HR eller juridik, tjänar vanligen 40–60 000 kronor.

Vad ingår i arbete med administration?

Förr så var det vanligt att en administratör även kunde kallas för sekreterare, kontorist eller assistent. Att avlasta andra har länge varit en central del i jobbet, och arbetsuppgifterna har bestått av att dokumentera, handlägga ärenden och arkivera. Men även svara i telefon, boka möten och sammanfatta rapporter.

Hur mycket tjänar en administratör?

Marknadslön för Administratör

Marknadslönen 2022 för en administratör ligger mellan 28 000 och 37 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll.

I vilka 4 områden som de administrativa funktionerna kan delas in i?

I vilka 4 områden som de administrativa funktionerna kan delas in i? De fyra administrativa områden är Ekonomi, Material, Personal och information och kommunikation.

Vad gör en handläggare på myndighet?

Handläggare arbetar med att hantera ärenden, ofta inom statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men återfinns även inom privat sektor så som försäkringsbranschen samt inom ideella organisationer. Som handläggare är din uppgift att fatta beslut i olika myndighetsärenden eller att genomföra utredningsarbete.

Vad är skillnad på administratör och handläggare?

Handläggare är i grunden Administratör. Som handläggare kan man vara anställd inom olika branscher, exempelvis på Försäkringskassan eller annan myndighete, på olika företag och inom olika organisationer.

Vad innebär det att vara socialsekreterare?

Socialsekreteraren arbetar inom kommunens socialtjänst med bedöma människors behov och ge dem stöd inom en rad olika områden. Några av dem är ekonomiskt bistånd, stöd och behandling till barn och deras familjer, stöd och behandling för missbruk och beroende samt stöd och hjälp vid psykiska problem.

Biståndshandläggare Anna Wikermark

Handläggare på Jordbruksverket

Prata med din handläggare

Lämna en kommentar