Vad gör en intendent?

Intendent, eller purser, är beteckningen på högsta befälet för passagerarservicen på ett fartyg. Fartygspursern har hand om mångsidiga uppgifter berörande resenärers service, trivsel och informering. Pursern har i allmänhet huvudansvaret för informeringen på fartyget.

Vad jobbar en intendent med?

Som museindentent utgår man ifrån museets material och samlingar för att finna ny kunskap. Det kan handla om släktskap mellan olika djurarter eller att analysera blodfläckar på medeltida textilier för att få reda på mer om människans hälsostatus på den tiden.

Hur mycket tjänar en intendent?

34 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur blir man intendent?

Det brukar krävas någon form av utbildning inom ekonomi, lägst på gymnasial nivå, t ex Ekonomiprogrammet, men även utbildning på eftergymnasial nivå, på högskola/universitet eller på yrkeshögskola, kan ställas som ett krav för att kunna få anställning som skolintendent.

Vad betyder intendent på svenska?

Intendent (av latinets intendere, ’spänna’, ’sträcka’, rikta sin uppmärksamhet på’) är titeln för en person med administrativa, redovisande eller liknande arbetsuppgifter på exempelvis ett museum, auktionshus, färja, universitet eller sjukhus.

Vad kan man jobba med som konstvetare?

Arbetsmarknad och karriär

museer och konsthallar, vid länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, inom auktions- och galleriverksamheten, inom media såsom tidningar, tidskrifter och bokförlag och som ett led i utbildningen till lärare, konservator eller arkivarie.

Hur blir man konstvetare?

Utbildning. Akademisk, dvs utbildning på högskolenivå, är en förutsättning för att kunna bli en konstvetare. På gymnasiet rekommenderas antingen Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, eller Hantverksprogrammet, inriktning Textil design eller Övriga hantverk.

Kan ha jobb på museum?

För dig som vill arbeta med utställningar på museum finns det många yrken att välja mellan. Såväl curatorn som konst- och museipedagogen utformar aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Hur blir man museipedagog?

Det finns inga strikta generella krav på vilken utbildning man måste ha för att arbeta som musiepedagog. Många museipedagoger är i grunden lärare eller har en annan högre pedagogisk utbildning, t. ex vara historiker eller geografer.

Kan en socionom bli rektor?

Utbildning. De flesta skolledare/rektorer är i grunden Lärare men kan också ha en annan utbildning t. ex kan de vara utbildade Studie- och yrkesvägledare, Socionomer, Beteendevetare eller Personaltjänstemän. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som bl.

Vad gör en Fartygsintendent?

Ansvarar för och leder dagligt arbete i köket på ett internat eller inom storhushåll, exempelvis på en sjukhusrestaurang eller i en skolmatsal.

Vad är överintendent?

Överintendent – chef för ett svenskt statligt ämbetsverk inom administrationen av statens byggnader 1697-1917, se Överintendentsämbetet. Överintendent (hovintendent) – en titel vid Riksmarskalksämbetet och Kungliga Husgerådskammaren. Överintendent – benämning på vissa statliga svenska museichefer, se intendent.

Vad är en föreståndare?

Ordet föreståndare är en synonym till föreståndarinna och förman och kan bland annat beskrivas som ”ledare, chef”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av föreståndare samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Larm- och säkerhetstekniker Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Elevassistent Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Jobba som kriminalvårdare

Lämna en kommentar