Vad gör en it konsult?

Konsulten arbetar oftast ute hos olika kunder beroende på vilka styrkor konsulten har. Det är inte ovanligt att en konsult inom IT även har ett eller flera specialiserade områden, exempelvis programmering, projektstyrning, SCRUM, analyser av olika slag och så vidare.

Hur blir man IT konsult?

En IT-utbildning på grundnivå på högskola/universitet omfattar 3 år på heltid,180 hp, för att kunna ta ut en kandidatexamen. Du kan också läsa ett ingenjörsprogram med inriktning på data och IT. Dessa utbildningars styrka är att du får förståelse kring hur hårdvaran fungerar.

Hur mycket tjänar en IT konsult?

Marknadslön för ITkonsult

Marknadslönen 2022 för ITkonsult ligger mellan 36 000 och 60 000 kronor per månad. Analyserar, designar och utvecklar IT-system eller delar av system. Utformar och utvecklar lösningar för programvara, applikationer, system och databaser.

Varför arbeta som IT konsult?

Du får bredden i både roll och bolag

Det bästa med att arbeta som konsult enligt mig är bredden – du kan jobba med allt ifrån servicedesk till projektledare. Du kan få arbeta på allt från stora etablerade företag till små start-ups.

Vad gör en teknikkonsult?

Det finns många olika konsulter inom teknik och dessa kan under ett samlingsnamn kallas för teknikkonsulter, alltså tekniska konsulter. Självklart så är det ett väldigt brett område men de tekniska konsulterna har var och en sin expertis och sitt område, alla gör inte samma sak även om de är inom samma område.

Vad kostar en IT konsult?

När det gäller konsultpriser så ligger genomsnittspriset per timme på 919 kronor. Norska konsulter är dyrast, med ett snittpris på 1 094 kronor per timme, med danskarna på andra plats till 994 kronor per timme. Svenska konsulter har ett genomsnittligt timpris på 894 kronor, medan de finska är billigast, på 795 kronor.

Vad krävs för att bli managementkonsult?

Man kan bli managementkonsult genom att ta olika vägar in i yrket. Studier vid ex. Handelshögskolan eller en annan högskoleutbildning inom Ekonomi är en bra grund att utgå ifrån. Direkt efter avslutade ekonomistudier på högskolenivå kan man söka sig till rollen som juniorkonsult på större etablerade konsultföretag.

Vilka IT jobb betalar bäst?

It-chefen ligger i topp med en medianlön på 74 857 kronor i månaden. Men även konsultchefer och enhetschefer ligger över 70 000-kronorsstrecket. Bland dem som inte är chefer ligger arkitekterna bra till – it-arkitekter har en lön på lite över 62 000 och systemarkitekter ligger 4 000 kronor under det.

Hur mycket tjänar man som IT tekniker?

Marknadslönen 2022 för supporttekniker IT ligger mellan 28 000 och 35 000 kronor per månad för en lägre svårighetsnivå. Vid komplexa installationer och mindre projekt ligger lönen mellan 34 000 och 43 000 kronor per månad. Gör installationer av system.

Hur mycket tjänar en IT chef?

Marknadslönen 2022 för ITchefer ligger på 56 000 kronor per månad och uppåt.

Hur är det att jobba på Atea?

Att arbeta som konsult på Atea skapar goda möjligheter att vidareutvecklas både på ett professionellt plan men också på ett personligt plan. Olika kunder ger olika utmaningar och man växer med uppgiften. En bra ledning centralt, regionalt och lokalt tillsammans med en bra företagskultur gör arbetsplatsen attraktiv.

Vad gör ett IT företag?

Konsulten arbetar oftast ute hos olika kunder beroende på vilka styrkor konsulten har. Det är inte ovanligt att en konsult inom IT även har ett eller flera specialiserade områden, exempelvis programmering, projektstyrning, SCRUM, analyser av olika slag och så vidare.

Vad ska man läsa för att bli IT tekniker?

ITtekniker kan ha olika utbildningsbakgrund. Det finns de som är självlärda, men idag är det vanligare att du behöver ha någon form av eftergymnasial utbildning för att få anställning. Bra grundutbildning finns på El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik.

Hur är det att jobba som konsult?

Att vara konsult innebär att du oftast har din arbetsplats hos olika kunder, och på så sätt skapar dig bred och värdefull arbetslivserfarenhet och kunskap. Du träffar mycket människor, får lära känna olika företag eller områden, och hela tiden bygga på din kompetens och erfarenheter.

Vad ska du tänka på som IT-konsult i början av karriären?

Vad kan du förvänta dig av en IT-konsult?

Kan du lära dig programmera på 12 veckor? IT-konsulterna berättar

Lämna en kommentar