Vad gör en it tekniker?

Som ITtekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna. ITtekniker behöver ha en ganska bred kompetens, både teknisk kompetens och kompetens i att hantera stöd- och supportrelaterade frågor.

Hur mycket tjänar man som IT-tekniker?

Marknadslönen 2022 för supporttekniker IT ligger mellan 28 000 och 35 000 kronor per månad för en lägre svårighetsnivå. Vid komplexa installationer och mindre projekt ligger lönen mellan 34 000 och 43 000 kronor per månad. Gör installationer av system.

Hur blir man en IT-tekniker?

Utbildning. Lämpliga eftergymnasiala utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan. På gymnasiet rekommenderas El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik eller Teknikprogrammet.

Vad gör man som IT?

Att jobba med informationsteknik och datautveckling innebär att du är i en bransch som hela tiden utvecklas och förändras.

Vilken IT utbildning ska man satsa på?

Två bra IT utbildningar på kandidatnivå är Datavetenskapligt program och Systemvetenskap, som ger dig rätt kompetens för att få ett bra jobb inom IT. En annan universitetsutbildning som ger dig bra förutsättningar för arbetslivet är Software Engineering and Management som finns både som kandidat- och masterutbildning.

Vilka IT jobb betalar bäst?

It-chefen ligger i topp med en medianlön på 74 857 kronor i månaden. Men även konsultchefer och enhetschefer ligger över 70 000-kronorsstrecket. Bland dem som inte är chefer ligger arkitekterna bra till – it-arkitekter har en lön på lite över 62 000 och systemarkitekter ligger 4 000 kronor under det.

Vad tjänar en IT administratör?

Som administratör behöver du känna dig bekväm med olika IT-system. Medianlönen för en administratör som jobbar på en statlig myndighet är 30 100 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta lönen i lönestatistiken för yrkesgruppen.

Hur lång är utbildningen till IT-tekniker?

Utbildningens längd

En ITutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 hp) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen (240 hp) eller två år för en masterexamen (300 hp).

Hur mycket merit behöver man för IT?

Teknikprogrammet – TE: Informationsteknik

På Teknikprogrammet var antagningsgränsen 203 och medelpoängen var 252,65.

Hur mycket merit behöver man för att komma in på IT?

Teknikprogrammet – TE: Informationsteknik

På Teknikprogrammet var antagningsgränsen 232,5 och medianpoängen var 265.

Vilka IT jobb behövs?

Exempel på ITjobb
 • Utvecklare/programmerare.
 • Teknisk projektledare.
 • Systemarktitekt.
 • Systemutveckling.
 • IT-konsult.
 • IT-säkerhet.

Vad krävs det för att jobba inom IT?

För dig som vill jobba med data och IT i framtiden är det bra val att läsa Teknikprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Data- och IT-branschen befinner sig i ständig och snabb utveckling.

Är IT framtiden?

Medan många jobb försvinner som följd av digitalisering och automatisering så ökar behovet av arbetskraft inom teknik och IT. Vilket har skapat en stor kompetensbrist. En del av problemet är att många väldigt tidigt, precis som jag, inte upptäcker eller avfärdar IT-branschen som en framtid.

Vad finns det för utbildningar inom IT?

Yh-utbildningar inom data och IT
 • CAD.
 • IT/Nätverk.
 • Programmering.
 • Systemvetenskap.
 • Webbproduktion.

Vad tjänar en IT specialist?

Data/IT
Enterprice Architect 49 500 kr
IT projektledare, webb- och multimedia 46 500 kr
IT-konsult applikationsprogrammerare 46 500 kr
IT-konsult, databasutveckling 46 500 kr
IT-konsult, systemutveckling 46 500 kr

34 rader till

Hur svårt är IT?

Men så länge intresset för IT finns idag så är det inte svårare än något annat program där du inte har mycket kunskap sedan innan. Det svåraste jag läst hittills är kursen Objekt-orienterad programmering termin 1. För mig var det första gången att komma i kontakt med programmering och kursen kändes intensiv och svår.

Jobba som IT-tekniker

Medarbetare berättar: IT-tekniker Per

IT-tekniker – Högskolan i Borås

Lämna en kommentar