Vad gör en kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete.

Vad gör en kontaktperson vuxen?

Du kan få en kontaktperson om du är i behov av personligt stöd till exempel på grund av psykisk ohälsa, social fobi, isolering, dålig självkänsla eller missbruksproblem. Syftet med att ha en kontaktperson kan vara: Att få stöd och stimulans.

Vad ska en kontaktperson göra?

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas ofta några gånger per månad och gör saker tillsammans som att promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande. Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov.

Hur mycket tjänar man på att vara kontaktperson?

Cirkulär 21:41 Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2022
Kategori Arvode i % av prisbasbeloppet kr/månad
Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka 10-35% 403 kr – 1 409 kr
Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka 20-45% 805 kr – 1 811 kr
Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen 30-55% 1 208 kr – 2 214 kr

Varför har man kontaktperson?

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med.

Vilka får kontaktperson?

Vem kan få kontaktperson? Alla kan ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Ofta handlar det om en ung person som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet. Orsakerna varierar men behovet kan till exempel bero på sociala problem, ett beroende eller en livskris.

Vad gör en kontaktperson?

Hur är det att ha en kontaktperson?

Hur hanterade Carro beslutet om att jag skulle flytta från mitt hvb?! Q&A med min kontaktperson!

Lämna en kommentar