Vad gör en kurator på en vårdcentral?

Hälso- och sjukvårdskuratorn bidrar med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och sjukvården. Kompetensen ska erbjudas de patienter och närstående som har behov av psykosocialt stöd och behandling och ska finnas inom hälso- och sjukvårdens alla områden.

Vad kan en kurator hjälpa till med?

Kuratorer möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker de fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Varför ska man gå till kuratorn?

Vad kan en kurator hjälpa till med? En kurator finns där för dig som behöver få prata med någon för att få hjälp, råd och stöd. Att man vid något tillfälle i livet känner att man behöver hjälp i form av samtalsterapi är mycket vanligt. Det kan vara att man har det jobbigt hemma, i skolan, på arbetsplatsen.

Vad gör en kurator inom hälso och sjukvården?

Hälso– och sjukvårdskuratorer arbetar såväl inom den somatiska som den psykiatriska vården samt inom habiliteringen och på vårdcentraler. Som hälso– och sjukvårdskurator har du kompetens att genomföra olika former av kvalificerat socialt och psykosocialt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Vad kan man prata med kuratorn om?

Det handlar ofta om relationer. Många vill prata om sin familj, sina vänner eller sin flickvän eller pojkvän. När vi pratar om kärlek leder det ofta vidare till att vi pratar om hur du själv mår. – Vi kan tillsammans jobba med att stärka din självkänsla och att hitta det som du är bra på.

Vad är Kuratorns roll?

Kuratorerna står för den psykosociala kompetensen i skolan och arbetar på uppdrag av rektor. Vilket innebär att identifiera, bedöma och undanröja sociala och psykosociala hinder för lärande samt förebygga psykosocial ohälsa och sociala problem i skolsituation. Kuratorn arbetar på individ, grupp och organisatorisk nivå.

När en kurator kan behöva anlitas?

Hälso- och sjukvårdskuratorn bidrar med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och sjukvården. Kompetensen ska erbjudas de patienter och närstående som har behov av psykosocialt stöd och behandling och ska finnas inom hälso- och sjukvårdens alla områden.

Vilka frågor ställer en kurator?

Skolkurator
  • Vad kan man få hjälp med av dig? – Med mig kan du prata om sånt som påverkar hur du mår och har det. …
  • Hur gör man för att få kontakt med dig? …
  • Har man rätt att träffa dig på lektionstid eller måste det vara på en annan tid? …
  • Vad är roligast med ditt jobb? …
  • Vad tycker du att elever bör känna till om elevhälsan?

Vad säger man till en kurator?

Skriva ner vad du vill att kuratorn ska veta om dig. Kuratorn du kommer träffa sitter ju där och är nyfiken på vem du är. Vad som gjort att du velat ha kontakt. Vad som är ditt bekymmer om vi väljer att kalla det så.

Hur får man kontakt med kurator?

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. Du kan antingen söka psykoterapi genom sjukvården i din region eller privat. Det finns även andra vårdgivare.

Vad tjänar en hälso och Sjukvårdskurator?

Där är snittlönen 35 760 kronor. Så här ligger lönerna i resten av regionerna. Region Kalmar toppar lönelistan för hälso- och sjukvårdskuratorer för andra året i rad.

Hur mycket tjänar man som kurator?

För en Kurator är den genomsnittliga månadslönen 35 600 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 35 500 kr och inom den privata sektorn 36 300 kr.

Hur ska en bra kurator vara?

En kurators arbete präglas av att möta, hjälpa och vägleda människor. Därför bör du vara empatisk, kreativ och lyhörd för att komma fram till lösningar med din klient som skapar förändring. Att arbeta som kurator är både mycket givande och engagerande men kan också vara krävande då du har tystnadsplikt.

Vill inte gå till kuratorn?

Ring BRIS och testa hur det skulle vara att berätta för någon. Där kan du vara anonym och också få reda på hur dina problem skulle kunna bli bemötta. Önskar dig all gott!

Hur kommer man i kontakt med en terapeut?

Särskilda mottagningar

Om den hjälp du behöver inte finns på vårdcentralen kan du hänvisas till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller en samtalsmottagning. Ibland behövs en remiss från vårdcentralen. Ibland kan du söka med en så kallad egenremiss, alltså att du kontaktar mottagningen själv.

Tavestapodden avsnitt 10, ”Vad gör en kurator”?

Zelal kurator

Vårdcentral

Lämna en kommentar