Vad gör en lönekonsult?

En lönekonsult har arbetsuppgifter som inkluderar att sköta de system som räknar fram vilken lön en arbetstagare ska få ut en viss månad. Beroende på arbetsplats kan det ta mer eller mindre tid. Om det är mycket övertid eller ackord som ska hanteras blir det en större utmaning än om alla har en så kallad rak månadslön.

Vad krävs för Lönekonsult?

Utbildning. Utbildning till lönekonsult finns bland annat inom Yrkeshögskola. Yrket är i Sverige icke-reglerat, och det är därför arbetsgivare som bestämmer vilken utbildning som krävs eller önskas. Som lägst brukar det krävas gymnasieutbildning och då främst med inriktning ekonomi och/eller administration.

Vad kan man jobba som Lönekonsult?

En lönekonsult arbetar självständigt med lönefrågor, som inkluderar både HR och redovisning. Att få fram lönebesked kräver kunskap och information, vilket kan innebära lika många behov att uppfylla som antalet anställda som får lön. Sverige har en komplex löneprocess och lönehanteringen kräver rätt kompetens.

Vad gör man när man är löneadministratör?

Som löneadministratör ansvarar du för att samtliga löner blir korrekta och att de betalas ut i tid. En löneadministratör har även arbetsuppgifter som inkluderar viss bokföring i olika datorprogram. Du kan dessutom få ta hand om arkivering, bevakning av leveranser och orderplock.

Vad har man för lön som löneadministratör?

Vår löneadministration hanteras av en person (100%). Antalet löner per månad varierar mellan 220-280.

Vad krävs för att bli löneadministratör?

Utbildningen till löneadministratör vänder sig till dig som idag eller i framtiden kommer att arbeta med lönehantering på ett mindre…
  1. Yrkesutbildning.
  2. Flera orter (2)
  3. 30 timmar.
  4. Flera starter (2)
  5. Klassrum, Distans.
  6. 5 900 SEK.

Hur mycket tjänar en Löneassistent?

För en Löneadministratör är den genomsnittliga månadslönen 33 400 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 30 800 kr och inom den privata sektorn 34 800 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 700 kr (2,14%) från 2019 till 2020.

Vad har en Lönespecialist i lön?

43 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är en bra lön efter skatt?

Om vi jämför kvinnors och mäns medellöner i de olika sektorerna ser vi att manliga tjänstemän inom privat sektor har den högsta medellönen, runt 47 600 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 27 300 kronor.

Vad är Lönehandläggare?

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

Utför löneberedningsrutiner och löpande lönearbete. Hanterar anställningsformer och tillämpning av arbetsrätt och avtal i löneberedning, löneformer och lönedelar. Sammanställer underlag för statistik, pensions- och försäkringsärenden.

Lönekonsulten Daniel – Jobba i Växjö kommun

Att arbeta som löneadministratör, YHiM

KYH på SACO-studentmässa: Lönekonsult

Lämna en kommentar