Vad gör en meteorolog?

Meteorologer är kända för att presentera vädret i radio och TV, men de ägnar sig åt mycket annat. Som meterolog gör du prognoser, forskar om klimatet, analyserar hur föroreningar sprider sig i atmosfären och utvecklar de modeller som väderprognoserna bygger på.

Vad gör meteorologer på TV?

Meteorologi handlar om atmosfärens fysik och kemi. Det inkluderar därmed allt som har med väder att göra. En meteorolog kan bland annat arbeta med att analysera meteorologisk data, göra väderprognoser för olika målgrupper samt undersöka luftföroreningar i atmosfären.

Vad har en meteorolog i lön?

38 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur lång är utbildningen till meteorolog?

För att bli meteorolog studerar man fysik vid en högskola eller ett universitet. Det finns olika program, men i huvudsak inleds utbildningen med att man studerar vid Fysikerprogrammet. Efter den tre år långa kandidatnivån går man exempelvis ett masterprogram, en tvåårig påbyggnad, med inriktning mot meteorologi.

Var jobbar meteorologer?

På SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) arbetar de flesta Meteorologer. Många Meteorologer arbetar också med miljövård och i konsultverksamhet.

Vad heter det när man jobbar med väder?

Meteorologer samlar in och sammanställer meteorologiska data (väderobservationer) från exempelvis väderstationer, vädersatelliter och väderballonger, utformar väderprognoser, samt varnar och informerar allmänheten om väder via TV, radio, tidningar, internet, fax och telefon.

Vad kallas en person som jobbar med vädret?

Man är inte bara meteorolog utan jobbar också journalistiskt. En del av arbetet är att leta efter nyheter kring vädret både här i Sverige och i resten av världen. Vi gör väderprognoser på kort och lång sikt samt ritar kartor och förbereder grafik för olika väderhändelser och väderfenomen.

Vad tjänar Madeleine Westin?

– Jag har varit på tv i sjukt många år. 28 år, det är inte klokt, säger Madeleine Westin – som tror att hon är den nu aktiva meteorolog som synts i rutan längst. Erfarenheten syns i hennes lönekuvert. 2017 tjänade hon 812 700 kronor – det är mest av alla tv-meteorologer i Expressens sammanställning.

Hur mycket tjänar en nyhetsuppläsare?

Hur ser lönestatistiken ut för en nyhetsuppläsare 2021?

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 35 500 kronor 0 kronor
2017 33 500 kronor 30 300 kronor
2018 38 500 kronor 0 kronor
2019 30 100 kronor 0 kronor

3 rader till

Hur mycket pengar tjänar en sjuksköterska?

Förenklat sett var medellönen för grundutbildade sjuksköterskor år 2020, 32 850 kronor i månaden, inklusive fasta lönetillägg. För specialistsjuksköterskor var medellönen mellan 36 200 kr och 39 600 kr i månaden innan skatt, även detta innefattar grundlön och fasta lönetillägg.

Hur är vädret när det är högtryck?

Högtryck håller undan molnområden och medför oftast övervägande klart väder på sommaren, då temperaturen vanligen är högre till skillnad från vintertid. Trots högtryck kan dimma, dimmoln, duggregn och regnskurar förekomma, men på sommaren sker det mestadels lokalt.

Vad är en väderstation och vad mäter den?

Väderstation är en mätstation som samlar in väderobservationer, såsom temperatur, nederbörd, lufttryck, luftfuktighet och vind, så kallade synoptiska observationer. Dessa data används vid produktion av väderprognoser, men även för andra ändamål.

Hur finansieras SMHI?

SMHIs verksamhet finansieras i huvudsak på tre sätt; via anslag från staten, via uppdrag från andra myndigheter och genom affärsverksamhet på företagsekonomiska grunder.

Har SVT egna Meteorologer?

SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir svarade på era frågor – läs hela chatten här nedan. Missade du den här chansen kommer det fler chattillfällen framöver. Kolla även in väderredaktionens egen hemsida www.svt.se/vader där du kan få en väderprognos för din ort och läsa artiklar om olika väderfenomen.

När är det höst?

Om dygnsmedeltemperaturen är lägre än 10,0°C fem dygn i följd, säger vi att hösten anlände det första av dessa dygn. Även om det blir en återgång till högre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som höst. Som ytterligare villkor gäller att hösten inte kan börja före den 1 augusti.

Vad menas med högtryck och lågtryck?

Ett högtryck är ett område med högre lufttryck än omgivningen, medan ett lågtryck är ett område med lägre lufttryck än omgivningen. På en väderkarta över Europa finns ofta minst ett högtryck och ett par lågtryck.

Vad gör en meteorolog på jobbet?

Vad betyder vissa meteorologiska uttryck?

Meteorologi

Lämna en kommentar