Vad gör en montör?

Precis som titeln antyder så arbetar en montör främst med att montera olika typer av teknisk utrustning. Det finns en rad olika arbetsområden du kan verka inom. Du kan jobba som VVS-montör, fordonsmontör, takmontör eller elmontör för att nämna några exempel.

Är det svårt att jobba som montör?

– Det är väldigt svårt att yrkesväxla i dag.

Men de som redan är i arbetslivet måste också få möjligheten, menade Jens Albrektsson, chef för Kompetens och utbildning på IN. ”Vi tar i stort sett alla våra VVS-montörer från den kommunala, förstklassiga Dragonskolan, som är toppenbra.

Hur mycket tjänar man som montör?

För en Montör är den genomsnittliga månadslönen 30 300 kr per månad. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 700 kr (2,36%) från 2019 till 2020. Löneskillnader mellan könen är 600 kr (2,01%) till favör för män över kvinnor.

Hur blir man montör?

Utbildning. Lämplig utbildning kan vara det Industritekniska programmet, El och energiprogrammet eller Fordon och transportprogrammet beroende på vad du är intresserad av att montera. Vidareutbildning på eftergymnasial nivå finns inom Yrkeshögskolan.

Vad gör en Volvo montör?

att rekvirera det material som behövs för monteringsarbetet. att se till att underhåll görs på utrustning inom det egna området. att produktionen flyter jämnt mellan arbetslagen och att produktionstider hålls. kvalitetskontroll av det egna arbetet.

Vad gör en Industrimontör?

Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilken typ av montör du är. Arbetet passar dig som gillar ett fysiskt yrke och är redo för tunga lyft. Att vara tekniskt lagd och en problemlösare är egenskaper som passar detta yrke bra. Din arbetsplats kan vara inom industrin, på byggarbetsplatser eller i privata bostäder.

Hur är det att jobba på Volvo bandet?

Att jobba på Volvo Cars är fysiskt påfrestande. Det krävs engagemang och vilja. I arbetet förekommer många fysiska arbetsuppgifter. Det är även ganska stressigt men tycker att arbetsmiljön är väldigt bra där.

Hur mycket tjänar man som montör på Volvo?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 27 500 kronor 28 800 kronor
2017 28 100 kronor 29 400 kronor
2018 33 400 kronor 33 000 kronor
2019 27 800 kronor 30 400 kronor

3 rader till

Vad har en industriarbetare i lön?

Medianlönen 2020 för en industrianställd var 30 800 kronor i månaden och medellönen var 34 400 kronor. Tjänstemännen har betydligt större lönespridning än arbetarna. Det vanligaste löneintervallet för arbetare var 28 000-30 000 kronor per månad och medellönen var 29 200 kronor per månad.

Hur mycket tjänar man inom industri?

Det vanligaste löneintervallet för arbetare var 25 000-26 000 kronor per månad, samma intervall som medellönen. För tjänstemännen var det vanligaste löneintervallet 30 000-32 000 kronor per månad. Medellönen låg dock betydligt högre, 40 000 kronor per månad.

Vad gör en Telemontör?

Installerar och reparerar data- och telenät samt larm och signalsystem. Installerar, reparerar och utför service på hemelektronik.

Vilken utbildning behöver man för att bli rörmokare?

Gymnasium. Det kanske vanligaste sättet att bli rörmokare på är att läsa in gymnasieutbildningen för VVS. Under denna gör man dessutom praktik på en firma. Ett gymnasieprogram tar tre år att slutföra och påbörjas oftast direkt efter man är färdig med grundskolan.

Hur lång tid tar det att bli VVS?

Det tar runt fem år att bli VVS-montör. Under den tiden får du delta i allt som har att göra med det praktiska. Men som lärling måste du också besvara vissa teorifrågor.

Hur mycket tjänar man på Volvo natt?

Lön
OB (kr per timme) (gäller från 2022–04–01)
Kväll 16.30 – 22.30 36,03 kr
Natt 22.30 – 06.30 45,94 kr
Helg (lördag, söndag) 76,80 kr
Storhelg 170,82 kr

Vad krävs för att jobba i Volvo?

För att arbeta på Volvo krävs det godkända betyg i gymnasiekurserna Svenska 1/a, Engelska 5/a, Matematik 1/a och Samhällskunskap 1/a. Språkkurserna behöver du ha för att klara olika typer av kommunikation. Matematiken behöver du ha för att kunna förstå svårare, tekniska frågor.

Vad kan man jobba med i Volvo?

På samma sätt som ett blodomlopp så är våra lastbilar, bussar, motorer, anläggningsmaskiner och finansiella tjänster betydelsefulla delar i många av de viktiga samhällsfunktioner som de flesta av oss är beroende av varje dag.

Arbetsförmedlingen besöker ABB: Vad gör en montör?

Montör – yrkesbeskrivning av Fatta Kompetensen

VVS-montör Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Lämna en kommentar