Vad gör en plåtslagare?

En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med plåt. Det kan vara allt från ett litet villatak i stålplåt eller ett kulturhistoriskt kyrktorn i koppar till en hel industribyggnad, arena eller en spektakulär fasad på ett operahus.

Hur mycket tjänar man som plåtslagare?

Efter några år i yrket, avlagt yrkes-prov och yrkesbevis har man som plåtslagare en månadslön på ca 30 000 kronor. Medellönen för en plåtslagare ligger sedan på ca 34 000 kronor i månaden.

Vad krävs för att bli plåtslagare?

För att utbilda sig till plåtslagare väljer man gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning plåtslageri. Färdigutbildning i företag, efter avslutad gymnasial utbildning, krävs och innefattar ett slutprov och därefter utfärdas det ett yrkesbevis.

Är plåtslagare svårt?

Är det lätt att få jobb? Hugo Samling svarar: Om du visar intresse och engagemang så har du väldigt lätt att få jobb på ett plåtslageri.

Vilka egenskaper är viktiga för en plåtslagare?

Vilka egenskaper bör en skicklig plåtslagare ha? Noggrann, nyfiken, intresserad, komma i tid, vara klurig och en problemlösare.

Vad tjänar en plåtslagare 2021?

30 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar en plåtslagare i timmen?

Den nya lägsta lönen vid ackordsarbete för yrkesarbetare ska höjas till 160:50 kronor i timmen. För övriga ej yrkesutbildade med mer än två års plåterfarenhet är den nya nivån 152:50 kr/tim. Och för de utan yrkesutbildning med kortare tid än två år i yrket gäller 144:50 kr/tim.

Vad kostar en plåtslagare?

Arbetskostnaden varierar kraftigt beroende på hur svårt arbetet är eller hur mycket det är som ska göras. Standardiserat kan man räkna i överkant på priset, där det är omkring 900 kronor per kvadratmeter som gäller i arbetskostnad.

Hur lång är lärlingstiden för plåtslagare?

Bygg- och anläggningsprogrammet | Yrkesgymnasiet. Byggnadsarbetare: Du kan, efter godkänd gymnasieutbildning, börja arbeta som lärling. Lärlingstiden varierar beroende på inriktning, men ligger mellan 24-36 månader.

Hur många plåtslagare finns det i Sverige?

Idag finns det ca 7500 byggnadsplåtslagare i Sverige. Endast 1 procent av dessa är kvinnor. Plåtslagare är en av de yrkesgrupper där det idag råder störst brist på arbetskraft. Den höga byggtakten och stora behovet av upprustning gör att arbetsmöjligheterna är mycket goda.

Vad är plåtarbete?

En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med plåt. Det kan vara allt från ett litet villatak i stålplåt eller ett kulturhistoriskt kyrktorn i koppar till en hel industribyggnad, arena eller en spektakulär fasad på ett operahus.

Vad är Plåtbeslag?

Väggbeslag eller ståndskiva som det heter monteras mellan vägg och tak. Vanligt användningsområde är vid montering av plåt på ett pulpettak.

Hur ser en vanlig dag ut för en plåtslagare?

Så är jobbet som plåtslagare – Nyhetsmorgon (TV4)

En film om plåtslageri från Bräckegymnasiet

Lämna en kommentar