Vad gör en samordnare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 34 900 kronor 36 200 kronor
2017 36 100 kronor 36 600 kronor
2018 37 100 kronor 39 000 kronor
2019 38 000 kronor 38 900 kronor

3 rader till

Vad krävs för att arbeta som samordnare?

Det brukar krävas någon form av utbildning inom ekonomi/administration eller samhällsvetenskap – lägst på gymnasial nivå, men även utbildning på eftergymnasial nivå, t. ex på högskola/universitet eller på en yrkeshögskola, kan ställas som ett krav för att kunna få anställning som samordnare.

Vad gör en samordnare inom vården?

På heltid samordnar hon kontakter med till exempel läkare, biståndshandläggare, anhöriga och hemtjänst, så att patienten får den individanpassade hjälp och det stöd som behövs när han eller hon är hemma igen.

Vad gör en administrativ samordnare?

I rollen som administrativ samordnare utgör du ett administrativt stöd gentemot flera olika uppdragsgivare inom organisationen, och förväntas göra det på ett självgående sätt.

Hur mycket tjänar en samordnare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 34 900 kronor 36 200 kronor
2017 36 100 kronor 36 600 kronor
2018 37 100 kronor 39 000 kronor
2019 38 000 kronor 38 900 kronor

3 rader till

Vad gör en Kundkoordinator?

Huvudsakligen består mina sysslor av att sköta vår lokala marknadsföring; annonsproduktion i olika medier, direktutskick via post och manuskriptskrivande av våra radiojinglar med mera.

Vad gör en Verksamhetskoordinator?

Som verksamhetskoordinator leder, driver och utvecklar du arbetet med att ta fram enhetens gemensamma arbetssätt. En viktig arbetsuppgift är att identifiera vilka behov som finns och se vilka delar i arbetet som behöver tydliggöras.

Vad gör en samordnare inom kommunen?

Som samordnare planerar du insatserna och ser till att alla samarbetar. Om det handlar om att en person ska få hjälp via en resurs eller en annan instans, är det samordnaren som tar kontakt och ser till att det blir av. Du följer också upp arbetet som samordnats och säkerställer att alla har gjort det de ska.

Vad gör en samordnare inom LSS?

Som samordnare kommer du att arbeta som stödassistent ute i verksamheten, ibland mer och ibland mindre beroende på läget i verksamheten. Detta innebär att du kommer vara med och skapa förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor genom att erbjuda stöd och service till kunderna.

Hur blir man verksamhetsutvecklare?

Oftast krävs det någon form av eftergymnasial utbildning, högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning för att kunna få jobb som verksamhetsutvecklare. Grundläggande gymnasieutbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Vad tjänar en administrativ samordnare?

Med utbildning får du en lön på ca 25 000 kr/månad. Men har du specialisering, större ansvar och gedigen erfarenhet kan lönen ligga upp mot 35 000 kr/månad.

Vad är administrativ koordinator?

Koordinator är ett samlingsnamn för olika sorters koordinatorer, som även kan kallas för samordnare. Som koordinator på ett privat företag utgör man support för ägare och VD med varierande uppgifter. Rollen kan innebära att du jobbar med små och stora projekt och löpande arbetsuppgifter.

Vad tjänar en administrativ koordinator?

Marknadslönen 2022 för administrativ assistent ligger mellan 28 000 och 37 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll. Formulerar / redigerar och skriver ut brev och affärshandlingar.

Vad tjänar en Förvaltningsekonom?

46 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Får man begära ut lönelistor?

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Vad har en verksamhetschef i lön?

Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 44 400 kronor 49 600 kronor
2017 44 900 kronor 50 900 kronor
2018 46 600 kronor 50 300 kronor
2019 47 900 kronor 55 100 kronor

3 rader till

My jobbar som samordnare i Hemtjänsten

Data/BIM samordnare till Sweco!

BIM-samordnare YrkesAkademin

Lämna en kommentar