Vad gör en schaman?

Folk söker vägledning och hjälp hos schamanerna för att de tror att de kan bota sjukdomar, men också för att de via schamanerna kan få kontakt och budskap från sina avlidna släktingar. Schamanerna fungerar därför oftast både som andliga vägledare och som medicinmän eller medicinkvinnor.

Vad jobbar shamaner med?

En schaman eller shaman’ är en central person inom schamanismen och används ofta synonymt med medicinman och medicinkvinna. En schaman utför religiösa funktioner som ytligt kan liknas vid både en prästs och en magikers. Schamaner tros även besitta övernaturliga krafter, till exempel att kunna tala med andar.

Hur blir man en shaman?

Traditionellt sett får shamanen sin yrkestitel av de människor som upplever sig hjälpta av dennes arbete. Givetvis kallas ”shamanen” för olika saker beroende på var och när man befinner sig geografiskt och historiskt.

Vad är Shaman healing?

Inom den shamanska traditionen ser vi på all sjukdom som ett tecken på att livskraft har läckt ut. I en behandling tar vi reda på varför du har tappat kraft och vad vi kan göra för att återställa balansen. En shamansk utövare fokuserar på den andliga orsaken till dina besvär.

Vad är Soul Retrieval?

Förlorad själskraft, eller soul loss som det kallas på engelska, är en försvarsmekanism som vi tar till vid trauman eller vid händelser som chockar oss för att kunna utstå den händelsen.

Vad är en schaman? Vad är schamanism? – Guldkorn ur intervjun med Shaman Durek

Shamanism och trummor

Schamaner – läkare – läkning

Lämna en kommentar