Vad gör en skolkurator?

Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang. Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen.

Vad kan skolkurator hjälpa till med?

Hjälpa till med samtal och stöd när det uppstår bråk, konflikter eller mobbning. Följa upp skolfrånvaro, och erbjuda stöd så att barnet vill och kan vara i skolan. Ge information till elever för att de ska kunna ha bra levnadsvanor. Barn behöver kunskap för att kunna leva bra liv, både nu och när de är äldre.

Vad kan man prata om med en skolkurator?

– Med mig kan du prata om sånt som påverkar hur du mår och har det. Det kan till exempel handla om nedstämdhet, stress, självkänsla, sexualitet, alkohol, droger, självskador, våld och hot. Jag kan också hjälpa till om du har det jobbigt i en relation.

Hur ska en bra kurator vara?

En kurators arbete präglas av att möta, hjälpa och vägleda människor. Därför bör du vara empatisk, kreativ och lyhörd för att komma fram till lösningar med din klient som skapar förändring. Att arbeta som kurator är både mycket givande och engagerande men kan också vara krävande då du har tystnadsplikt.

Varför ska man gå till kuratorn?

Vad kan en kurator hjälpa till med? En kurator finns där för dig som behöver få prata med någon för att få hjälp, råd och stöd. Att man vid något tillfälle i livet känner att man behöver hjälp i form av samtalsterapi är mycket vanligt. Det kan vara att man har det jobbigt hemma, i skolan, på arbetsplatsen.

Vad är Elevhälsoteamet?

Elevhälsoteamet (EHT)

Rektor på varje skola är ansvarig för skolans elevhälsoarbete och som stöd i detta arbete finns det på varje skola ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens oftast specialpedagog eller speciallärare.

Vad är Elevhälsoarbete?

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Vad ska man säga till en kurator?

Skriva ner vad du vill att kuratorn ska veta om dig. Kuratorn du kommer träffa sitter ju där och är nyfiken på vem du är. Vad som gjort att du velat ha kontakt. Vad som är ditt bekymmer om vi väljer att kalla det så.

Vill inte gå till kuratorn?

Ring BRIS och testa hur det skulle vara att berätta för någon. Där kan du vara anonym och också få reda på hur dina problem skulle kunna bli bemötta. Önskar dig all gott!

Har kurator sommarlov?

Alltså, att eleverna inte är på skolan pga lov, betyder inte att skolpersonal (lärare, kurator, skolvaktmästare, skolsköterska, SYV och rektor) är lediga utan har man inte semester, då jobbar man, men man kan jobba på olika sätt (all personal behöver inte nödvändigtvis befinna sig på skolan).

Hur mycket tjänar en kurator?

För en Kurator är den genomsnittliga månadslönen 35 600 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 35 500 kr och inom den privata sektorn 36 300 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 700 kr (2,01%) från 2019 till 2020.

Varför prata med kurator?

Du kan få hjälp att må bättre och förändra sånt som är jobbigt, om du pratar med någon som är utbildad för att ge stöd. Du kan till exempel prata med en psykolog eller kurator på en ungdomsmottagning, vårdcentral eller på elevhälsan. Du är inte ensam om att ha det jobbigt eller få problem.

Hur får man kontakt med kurator?

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. Du kan antingen söka psykoterapi genom sjukvården i din region eller privat. Det finns även andra vårdgivare.

Vad gör en kurator inom vården?

Hälso- och sjukvårdskuratorn bidrar med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och sjukvården. Kompetensen ska erbjudas de patienter och närstående som har behov av psykosocialt stöd och behandling och ska finnas inom hälso- och sjukvårdens alla områden.

Vad gör en skolkurator?

Tavestapodden avsnitt 10, ”Vad gör en kurator”?

Uppdrag skolkurator

Lämna en kommentar