Vad gör en socialpedagog?

Arbetsuppgifterna som socialpedagoger har är varierande och av olika karaktär. En stor del av arbetsuppgifter består i att ge stöd till elever och föräldrar samt till lärare i sociala frågor där socialpedagoger arbetar förebyggande och främjande.

Vad gör en socialpedagog i skolan?

Syftet är att hjälpa elever som har behov av socialt stöd att komma till skolan, få ökad motivation och hjälp att strukturera vardagen – allt för att öka måluppfyllelsen och välmåendet.

Vad har en socialpedagog i lön?

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ligger löneläget för socialpedagoger på ett genomsnitt av 30 700 kronor per månad före skatt*. Siffran är ett genomsnitt och inkluderar alla kön, åldrar, utbildningsbakgrunder och sektorer.

Hur lång utbildning socialpedagog?

Socialpedagogisk utbildning är en 2-årig yrkesutbildning för dig med intresse för människor, samhällsfrågor och kommunikation.

Vad är skillnaden mellan socialpedagog och socionom?

Arbetet en socialpedagog gör liknar socionomyrket på många sätt då båda yrkena handlar om det sociala arbetet med människor. Den stora skillnaden mellan en socialpedagog och en socionom är att en socialpedagog arbeter mer praktiskt och en socionom arbetar mer administrativt.

Kan jag jobba som kurator om jag blir socialpedagog?

För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation. Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Vad kan man läsa vidare efter socialpedagog?

Förslag på vidareutbildning för dig som behandlingsassistent

Arbetet som behandlingsassistent kan vara krävande och det är viktigt att du kan planera din tid väl. Om du skulle vilja bli bättre på att hantera stressiga situationer kan kurser inom personlig effektivitet eller stresshantering vara något för dig.

Vad tjänar en socialpedagog 2021?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Var jobbar socialpedagoger?

Vanliga arbeten efter examen är behandlingsassistent inom HVB eller inom Statens institutionsstyrelse, boendestödjare i privat eller kommunal verksamhet, eller som socialpedagog el dyl inom grund- och gymnasieskola.

Vad tjänar en socialpedagog i Stockholm?

Visa lön per region
Region Genomsnitt Kvinna
Stockholm 32 200 kr 31 900 kr
Sydsverige 31 600 kr 31 600 kr
Västsverige 32 600 kr 32 700 kr
Östra Mellansverige 31 000 kr 30 900 kr

5 rader till

Vilka ämnen läser man till socialpedagog?

Socialpedagogik, utbildningens huvudperspektiv, ger redskap till att stödja människors strävan att ingå i samhällsgemenskapen. De ämnen du studerar är framför allt beteende- och samhällsvetenskap (psykologi, pedagogik, sociologi), aktuella teorier och metoder, yrkesområde, yrkesroll och målgrupper.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Vad kan man göra som socionom?

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen, som chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, som kurator på skola eller som kurator i hälso- och sjukvården. Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag.

Socialpedagog Benjamin Ström på Sturegymnasiet

Socialpedagogutbildning

Vad gör en specialpedagog?

Lämna en kommentar