Vad gör en socialsekreterare?

Socialsekreteraren arbetar inom kommunens socialtjänst med bedöma människors behov och ge dem stöd inom en rad olika områden. Några av dem är ekonomiskt bistånd, stöd och behandling till barn och deras familjer, stöd och behandling för missbruk och beroende samt stöd och hjälp vid psykiska problem.

Vad har socialsekreterare för utbildning?

Utbildning. En vanlig väg till yrket Socialsekreterare är att utbilda sig till Socionom. Då studerar du på Socionomprogrammet, som motsvarar 3,5 års heltidsstudier på högskola / universitet. Men det finns även exempel på att personer med en annan högskoleutbildning, exempelvis med fil.

Vad har en socialsekreterare i lön?

Vad tjänar en socialsekreterare? En medellön för socialsekreterare brukar ligga på 35400 kr. Lönen varierar beroende på vart i landet du arbetar.

Hur ser en arbetsdag ut för en socionom?

Framtidens Karriär – Socionom har kartlagt en vanlig dag på jobbet. 8.10 Kommer till jobbet. Det är flextid och okej att komma när det passar mellan klockan sju och nio. Jag kommer för det mesta runt åtta.

Vad gör en socialsekreterare på barn och unga?

En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga.

Hur är det att jobba inom socialtjänsten?

Socialsekreterarens jobb går ut på att ge hjälp och stöd till personer och familjer som befinner sig i svåra situationer i livet. Det kan ske genom samtal och andra former av stöd för att på så sätt hjälpa klienten att själv finna en lösning. I arbetet möter du många människor.

Vilka socionomer tjänar mest?

Österåkers biståndsbedömare och socialsekreterare har högst snittlön i landet. Där ligger månadslönen 5 000 kronor över medellönen i riket. Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021.

Vad tjänar en förste socialsekreterare?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Socialsekreterare inom socialsekreterare.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor
36 100 kr 34 200 kr 35 900 kr

Har socionomer dålig lön?

Socionomer, lärare och sjukgymnaster förlorar mest

De har i genomsnitt 9,1 miljon kronor i livslön.

Hur mycket tjänar man på socialen?

36 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vart jobbar en socialsekreterare?

Socialsekreteraren arbetar inom kommunens socialtjänst med bedöma människors behov och ge dem stöd inom en rad olika områden. Några av dem är ekonomiskt bistånd, stöd och behandling till barn och deras familjer, stöd och behandling för missbruk och beroende samt stöd och hjälp vid psykiska problem.

Vad kan jag jobba med som socionom?

Som socionom kan du arbeta som socialsekreterare eller kurator, inom institutionsvård för barn och ungdom, med beroendeproblem eller som handläggare eller enhetschef inom äldre- och handikappomsorg.

Vill inte jobba som socionom?

Många jobb kräver högskoleutbildning men specificerar inte vilken så då är det fritt fram att söka dessa. Skulle du hitta hittta något jobb som du tror att du har kompetens för så kan du söka det också, trots att de inte uttryckligen frågar efter en socionom. Lycka till! Hitta en utbildning!

Vilket ansvar har socialtjänsten för barn och unga?

Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Vad gör socialtjänsten för barn?

Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

Vad är socialtjänstens uppgift?

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.

Vad gör en socialsekreterare – Lysekils kommun

Möt Elin, socialsekreterare i Täby

Socialsekreterare Yrkesfilm

Lämna en kommentar