Vad gör en tandsköterska?

Som tandsköterska arbetar du självständigt med munhygien och tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontroller, avtryckstagning samt fluorbehandling. Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som till exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar.

Vad får en tandsköterska göra?

Tandsköterska assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Du arbetar med att rengöra och sterilisera instrument, samt att du ser till att utrustning och arbetsmaterial är framplockade. Tandsköterska är ett yrke som utvecklats under senare år med fler självständiga arbetsuppgifter.

Vad är det för skillnad på tandhygienist och tandsköterska?

Tandsköterska får ställa preliminär diagnos. Tandhygienisten jobbar oftast helt självständigt med egna patienter. Hygienisten kan göra undersökningar, ser till munhygienen, skrapar tandsten och instruerar patienterna för att de ska kunna ta hand om sina tänder hemma.

Vad krävs för att du ska bli en tandsköterska?

Tandsköterska blir du om du läser en eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolan på 1,5 år. För att vara behörig till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Om du är klar med grundskolan nu ska du alltså gå en gymnasieutbildning och det tar 3 år.

Är det svårt att komma in på tandsköterska?

Är det svårt att komma in på utbildningen? Sedan utbildningens start har vi haft 4–18 sökande per utbildningsplats. Det är konkurrens om de utbildningsplatser vi förfogar över. Det är inte ovanligt att man får söka både två och tre gånger innan man kommer in på utbildningen.

Vad kan tandläkaren inte delegera till tandsköterskan?

Delegera inte vid personalbrist!

så att en säker vård av god kvalitet uppnås. den mest optimala. förutsätter att den som ska utföra uppgiften får utbildning och har den kompetens som krävs.

Hur ser framtiden ut för tandsköterskor?

Med tiden kan tandsköterskan vidareutbilda sig till exempelvis ortodontisköterska och arbeta med tandreglering eller till operationstandsköterska och assistera vid tandkirurgiska operationer. Tandsköterskor bör ha god fysik då arbetet kan vara ansträngande för axlar och nacke.

Får tandhygienister göra fyllningar?

När det gäller tandhygienistens framtida behörighet att göra fyllningar och att fylla kilformiga defekter fanns det delade meningar. Ett av motiven till att tandhy- gienister inte skulle utföra sådana arbetsuppgifter var den egna yrkesutbildningens längd och innehåll, både teoretiskt och praktiskt.

Kan man bli tandhygienist om man är tandsköterska?

Eftersom att tandsköterska är en så kallad YH-utbildning och Tandhygienist är en universitetsutbildning så blir utbildningen till tandhygienist inte kortare för de som redan är tandsköterskor.

Kan tandhygienist göra undersökning?

En tandhygienist är speciellt utbildad för att göra undersökningar och mindre behandlingar och är experter på att lära dig hur du tar hand om dina tänder och tandkött på bästa sätt. De har möjlighet att spendera längre tid tillsammans med dig än vad en tandläkare kan.

Hur många poäng krävs för tandsköterska?

Yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska

Utbildningen är 65 veckor lång fördelad på drygt tre terminer (325 YH-poäng).

Kan man jobba som tandsköterska utan utbildning?

Ett problem som detta yrke dras med är att tandsköterskor inte får en skyddad titel. Det vill säga att du kan i praktiken arbeta som tandsköterska utan utbildning. Kliniker kan alltså anställa outbildad personal, som utför i princip samma uppgifter som en tandsköterska, som man kallar tandvårdsbiträden.

Vilka böcker behöver man till tandsköterska?

Handbok för tandsköterskor – instrument, material och rutiner vänder sig till dig som blivande och yrkesverksam tandsköterska. Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutiner.

Hur många sökande till tandsköterska?

Hög andel tar examen

2016 fanns drygt 5 700 sökande till 815 platser. Genomströmningen är hög. Från 2012 till 2017 har andelen som examinerats i landet legat mellan 83 och 88 procent. Antalet tandsköterskor som har tagit examen har ökat från 173 år 2013 till 772 år 2017.

Vad är urvalsprov YH?

YHurvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator. YHurvalsprovet ordnas på våren under tiden 30.5–3.6.2022. Vilka urvalsprovstillfällen som erbjuds varierar mellan yrkeshögskolorna.

Måste man vara utbildad tandsköterska?

Det är verkligen så att Praktikertjänst strävar efter att ha utbildad personal på alla nivåer. Ibland måste dock övrig tandvårdspersonal också anställas och då krävs ingen formell utbildning, utan att man kan lära sig enklare uppgifter på plats.

Meet Abbey, a dental nurse

A Day in the Life of a Dental Nurse – Shelby North

Tandsköterska Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Lämna en kommentar