Vad gör en transistor?

Transistorn är är som elektriska ”ventiler” som går att stänga och öppna. Transistorn kan kopiera en liten elektrisk ström till en starkare. Det används i stereoförstärkare så det kommer ljud ur högtalarna. En av de första apparaterna som hade transistorer i sig var radion.

Hur fungerar en transistorn?

En transistor, även känd som en BJT (bipolär transistor) är en strömdriven halvledarenhet som kan användas för att reglera strömflödet där en liten mängd ström i basledningen styr en större ström mellan kollektorn och emittern. De kan användas för att styra en svag signal, som en oscillator eller en omkopplare.

Hur fungerar en transistor som strömbrytare?

När man använder en transistor som en strömbrytare fungerar den som så att man matar den med spänning på collectorn. Detta kan man kalla för inspänningen. Utspänningen får vi på emittern. Men så länge vi inte tillför någon spänning på basen kan ingen ström flöda från collectorn till emittern.

Var används transistorn?

transistor, inom elektroniken en komponent tillverkad av halvledarmaterial och avsedd att användas som t. ex. förstärkare i en analog krets eller switch i en digital krets. Transistorn är den mest betydelsefulla av alla halvledarkomponenter och är byggstenen i all modern elektronik.

Vad är arbetet med en transistor?

En transistor kan fungera som en omkopplare och en förstärkare. Den omvandlar ljudvågor till elektroniska vågor och motstånd och styr elektronisk ström. Transistorer har en mycket lång livslängd, mindre i storlek, kan fungera på lägre spänningsförsörjningar för större säkerhet och krävde ingen glödström.

Hur fungerar en bipolär transistor?

En bipolär transistor är en trepolig halvledar-komponent som kan betraktas som en styrbar strömventil. Strömmen som kan styras är en likström vilket innebär att styrbarheten inskränker sig till att öka eller minska en ström, det går inte alltså att påverka dess riktning.

Vad heter de tre benen på en transistor?

Transistorer med N-halvledare i mitten kallas PNP-transistorer, och de med P-halvledare i mitten kallas NPN-transistorer. Den mittre delen kallas bas och de övriga två delarna kallas kollektor och emitter.

Hur läser man ett elschema?

För att få en överskådlig bild av hur en elektrisk krets fungerar så brukar man måla kopplingsscheman. Ett kopplingsschema är en bild med olika symboler som representerar olika elektriska komponenter. Vilka symboler som används till vad listas i tabellen nedan.

Vad visar ett principschema kopplingsschema?

Ett kopplingsschema är en grafisk representation av en elektrisk krets. Ett illustrerat kopplingsschema använder enkla bilder av komponenter, medan en schematisk bild visar komponenterna och förbindelserna i kretsen med hjälp av standardiserade symboliska representationer.

Vad är en IC krets?

integrerad krets, ICkrets (engelska integrated circuit), elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.

Var finns transistor?

Varje dator, datorspel, mobiltelefon, kamera innehåller massor av transistorer. Även den billigaste mobiltelefon innehåller mer än 20 miljoner transistorer. Transistorernas stora fördel är att de är mycket små och snabba.

Vilka två typer av bipolära resistorer finns det?

De bipolära utförandena kallas NPN och PNP, och fälteffekttransistorerna N-kanal och P-kanal.

Vilket år uppfanns transistorn?

När kom halvledaren?

Halvledarkomponenter har sedan 1940-talet successivt ersatt vakuumrör i de flesta elektroniska applikationer. Tidiga tillämpningsexempel av halvledarelektronik var transistorradio, den andra generationens dator (1950-talet), miniräknare (1970-talet), plattskärm och SSD-minne.

Vad är skillnaden mellan NPN och PNP?

PNP-transistorn består av två materialskikt av P-typ med ett lager av klämma av N-typ. NPN-transistorn består av två materialskikt av N-typ med ett lager av P-typ. I en NPN-transistor ställs en + ve-spänning till kollektorterminalen för att generera ett strömflöde från kollektorn.

Vem uppfann transistor?

Transistors Explained – How transistors work

Transistors, How do they work?

How Transistors Work – A Quick and Basic Explanation

Lämna en kommentar