Vad gör en verksamhetscontroller?

I myndigheter finns även enligt min erfarenhet en controllerroll som ofta kallas för verksamhetscontroller. De jobbar med att planera och följa upp verksamheten, ta fram verksamhetsplan och följer upp verksamheten med hjälp av indikatorer och mått. Detta kallas ofta för verksamhetsstyrning.

Vad gör en verksamhets controller?

En controllers främsta arbetsuppgift är att analysera verksamheten från olika perspektiv för att kunna ta fram strategier för hur företaget eller organisationen bäst ska leda sin verksamhet.

Vad ska man plugga för att bli controller?

För att arbeta som controller på ett företag efter gymnasiet så krävs det en utbildning inom ekonomi på högskola eller universitet, men du kan även få jobb som controller om du har fått ekonomiska kunskaper på annat sätt. På gymnasiet kan det vara bra att läsa på Ekonomiprogrammet om du ska bli controller.

Vad gör en Finanscontroller?

Du kan bland annat få arbeta med värdering av våra fastigheter, beräkning av hyresavtal och investeringar samt prognostisering.

Vad gör en Redovisningscontroller?

Controllerns roll

En controller är expert på ekonomistyrning och är ofta rådgivare åt ledningen eller till ekonomichefen. Controllerrollen innebär att sammanställa ekonomisk information från olika avdelningar och presentera resultatet för ledningsgruppen eller ekonomiavdelningen i större verksamheter.

Vad gör en Chefscontroller?

Mitt främsta uppdrag som controller är att ta fram, analysera och presentera relevant beslutsunderlag för cheferna (total 55 st) i organisationen. Mycket av jobbet innebär att göra kostnadsprognoser, följa upp och förklara verksamheten och stötta cheferna samt sköta t. ex. investeringsrelaterad administration.

Vad gör en Group Business controller?

Koncerncontroller (Group Controller): Arbetar ofta med frågor relaterat till styrning och uppföljning av verksamheten och är ansvarig för processer kring planering, uppföljning, analys och rapportering (till exempelvis ledningen och styrelsen), men då med koncernfokus.

Vad är skillnaden mellan ekonom och controller?

Controller, eller styrekonom, är en ekonom med inriktning på verksamhetsstyrning, huvudsakligen med hjälp av ekonomiska mått. Controllerns yrkesroll varierar beroende på den aktuella organisationens behov, men innehåller ofta analys av nyckeltal, organisations-, affärs- och logistikfrågor.

Hur mycket tjänar en controller?

Marknadslön för Controller

Marknadslönen för controller ligger 2022 mellan 40 000 och 53 000 kronor vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 54 000 kronor och uppåt.

Hur mycket jobbar en controller?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 46 900 kronor 51 700 kronor
2018 44 200 kronor 50 100 kronor
2019 45 500 kronor 52 100 kronor
2020 45 800 kronor 52 500 kronor

3 rader till

Vad är skillnaden mellan business controller och financial controller?

Man kan säga att en financial controller är nulägesorienterad och rapporterar resultat och hur väl man uppnått mål. En business controller är sedan den som blickar framåt. Här spelar analysen av verksamheten roll och ligger till grund för vilka steg som följer det resultat som presenterats.

Hur mycket tjänar en CFO?

För en CFO är den genomsnittliga månadslönen 79 300 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 72 700 kr och inom den privata sektorn 79 800 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 3 700 kr (4,89%) från 2019 till 2020.

Vad tjänar en controller i kommunen?

28/04/2021 (uppdaterad 10/11/2021) – En controller på en statlig myndighet tjänar i medianlön 47 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. Controllerns roll är att se till att både göra budgetar och sedan följa upp dem. Som controller behöver du ha en god analytisk förmåga och se verksamhetens behov.

Är det svårt att jobba som controller?

Förutom goda kunskaper i it-system och redovisning ska controllern ha bra koll på verksamheten, vara duktig på att möta människor, kunna nätverka och ha god pedagogisk förmåga. – Samtidigt måste en controller vara tuff och kunna ställa krav på en verksamhetschef.

Hur mycket tjänar man som redovisningsekonom?

Marknadslön för Redovisningsekonom. Marknadslönen för redovisningsekonomer ligger 2022 mellan 34 000 och 42 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 42 000 kronor och uppåt.

Hur blir man verksamhetsutvecklare?

Oftast krävs det någon form av eftergymnasial utbildning, högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning för att kunna få jobb som verksamhetsutvecklare. Grundläggande gymnasieutbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Vad är daglig verksamhet?

Här gör Peter Jihde alla fel i serveringstävlingen – Nyhetsmorgon (TV4)

Jobbpresentation ekonomiassistent

Lämna en kommentar