Vad gör en vvs ingenjör?

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVSingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i.

Hur mycket tjänar en VVS-ingenjör?

40 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör VVS-projektör?

En projektör även ibland kallad VVS-konstruktör skapar nya VVS-system av olika slag, ofta med hjälp av CAD-program i datorn. En projektör behöver vara bra på att räkna och måste ta hänsyn till regler, föreskrifter och vilken miljöpåverkan som det nya systemet kan skapa.

Är VVS bra?

Bra lön. Den stora efterfrågan och bristen på yrkeskunniga gör att den som är utbildad VVS-montör eller rörmokare kan ta bra betalt för sina arbeten. Ingångslönen ligger i snitt runt ca 30 000 kronor men kan även vara lite mer eller lite mindre beroende på var man är verksam.

Vad är VVS utbildning?

Det här är utbildningen för dig som har ett intresse för projektledning, design och miljö. Bli framtidens VVS-ingenjör och arbeta med att energieffektivisera bostäder och fastigheter.

Vad krävs för att bli VVS ingenjör?

Eftergymnasial utbildning från högskola eller yrkeshögskola krävs. Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans tekniska program, som Teknikprogrammet, Industritekniska programmet eller VVS– och fastighetsprogrammet.

Hur mycket får en VVS lärling i lön?

En praktikant, som kan jämföras med en feriearbetande elev som har gått första året på VVS– och fastighetsprogrammet, har rätt till 91 kronor i timmen motsvarande en månadslön på 15 852 kronor.

Vad gör en vent projektör?

En VVS-projektör eller ventilationsprojektör har oftast huvudansvaret för ett projekt från början till slut. Du får en spännande yrkesroll och är med och skapar god inomhusmiljö genom att projektera och konstruera VVS-system. Med en utbildning på STI kan du se fram emot ett bra jobb direkt efter studierna.

Vad gör en projektör?

En projektör arbetar med utveckling, planering och projektering i olika branscher. Som projektör kan du arbeta inom alla olika områden och arbetsuppgifterna kan därför se väldigt olika ut. Allt ifrån kostnadsberäkning till planering och kontakt med andra aktörer så som fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter.

Vad är en VVS konsult?

VVS konsulter arbetar med allt som har med värme, ventilation och sanitet att göra. Det innebär att det är ett väldigt brett område och man bör som VVS konsult ha god kunskap och en gedigen utbildning inom varje gren, såsom värme, ventilation och sanitet.

Vad är skillnad mellan VS och VVS?

VS – Värme och Sanitet. VVS – Värme, Ventilation och Sanitet.

Hur mycket får en rörmokare i lön?

Snittlönen för en VVS-montör i Väst är 272,45 kronor i timmen med prestationslön, vilket motsvarar närmare 43 600 kronor i månaden. Snittlönen för en VVS-montör i Örebro-Värmland är 210,26 kronor i timmen med prestationslön, motsvarande omkring 33 600 kronor i månaden.

Vad betyder VVS och VS?

Svar: Du har rätt: VVS står för ”värme, ventilation, sanitet”. Så säger vår ordlista Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). Det bör dock påpekas att användningen av termen VVS på senare år minskat, medan man ser VS, ”värme, sanitet”, allt oftare.

Hur lång är utbildningen till VVS?

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år. Utbildningen till VVS-montör är CSN-berättigad och kostnadsfri. APL – Arbetsplatsförlagt lärande ingår med minst 15 % av tiden men kan även vara mer.

Hur lång är lärlingstiden för VVS?

Lärling VVS – Mål med utbildningen

Målet är att du efter vår utbildning som lärling inom VVS har godkända betyg från oss samt godkända gymnasiebetyg enligt VVSYNs krav och har fullgjort din lärlingstid á 8 500 timmar, ska kunna avlägga branschprov för att bli certifierad VVS-montör.

Är det lätt att få jobb inom VVS?

Lätt att få jobb!

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden.

Vad gör en VVS-ingenjör?

VVS ingenjör, 400 yrkeshögskolepoäng

Arbeta som VVS-ingenjör (svenska)

Lämna en kommentar