Vad gör ett medium?

Vad gör ett medium? Medium är ett latinskt ord och betyder bland annat ”Det som finns emellan”. Inom spiritualismen (strävandet att få kontakt med andar) står medium för en människa som befinner sig just emellan två världar — det vill säga en förbindelselänk mellan andarna och människorna.

Vad kan ett medium göra?

Mediumet kan då fokusera på det temat och kommer sedan ge dig den vägledning som är aktuell kring det temat. Har du mer konkreta frågor kan såklart ställa dem också, mediumet kanske då använder sig av Tarot eller Orakelkort eller annat verktyg för att besvara dina frågor.

Vad ser medium?

Ett medium är en människa som kan förmedla information – från andra dimensioner, dåtid nutid och framtid. Man är en kanal för information. Det kan vara information från en människas nuvarande liv eller att man har kontakt med andra dimensioner som hjälper till. Det finns olika typer av Medium.

Hur gör ett medium?

Klärvoajans. Medialiteten varierar från person till person. Jag ser andevärlden, vilket är detsamma som att vara klärvoajant (clairvoyant), och för mig visas bilderna inne i huvudet eller skenbart utanför, som hologram.

Varför går man till medium?

– Majoriteten av frågor handlar om kärlek, om man kommer möta den rätta kärleken. Det handlar också om arbete, vänskap, resor och mycket mer. En hel del är intresserade av tidigare liv och ibland kan jag se sådana men det är ingenting som jag lovar i förväg.

Vad kan man ställa för frågor till ett medium?

Vill du fråga ett medium något är det bra om du tänker på att inte ställa för raka frågor om saker du vill ska hända.

Andra vanliga frågor:
  • Vad kan man säga om min framtid?
  • Har jag en skyddsängel?
  • Vakar min döda anhöriga över mig?

Kan man tro på ett medium?

Vi skulle gärna vilja tro på medium, men vi kan inte. Logiken tar över. Vi kräver fakta på bordet och konkreta bevis. Vi nöjer oss inte med solskenshistorier om bekantas bekanta som besökt ett medium och träffat kärleken.

Är medium äkta?

Med inspirerat tal och clairvoyance, är mediet fullt medveten, men är ”överskuggad” av andevärlden. Det betyder att mediet mottager en ström av intryck från andevärlden, men är till fullo medveten om vad som sägs och kan välja hur budskapet ska framföras. De flesta medier arbetar på detta sättet.

Hur vet jag att jag är ett medium?

Ett tecken kan vara att du ser energivarelser eller bortgångna personer och om du har siar-gåvan kan du se skeenden längre fram i tiden. Andra tecken kan vara att du upplever en känslighet eller sensationer i händerna när du tar i människor, speciellt sjuka.

Vilka blir medium?

Ett massmedium är ett meddelelsemedel som samtidigt kan nå många människor, till exempel en tidning, radio, TV, Internet, eller en person som talar till många människor, exempelvis en programledare eller lärare. Ett etermedium är en informationskanal som använder radiovågor, det vill säga radio och TV.

Hur vet man om man är mottaglig för andar?

Hur blir du mottaglig för andar? När du vill skapa kontakt med andevärlden så öppnar du upp en kanal till andra sidan för att ta emot budskap. Kontakt kan naturligtvis ske spontant. Men för de allra flesta personer får man öva och träna upp den förmågan.

Vad är det att vara medial?

Att vara medial innebär att ha en känslighet inför energier och energiflöden. Det är en egenskap som vi alla delar, även om några har fallenhet för det medan andra får anstränga sig mer.

Vem är Sveriges bästa medium?

ÄNTLIGEN fick jag träffa världens bästa medium igen, Monica Crafoord. Det var 12 år sedan sist och då hjälpte hennes ord mig att orka genom en skilsmässa. Hon sa att jag visste inom mig vad som var rätt, jag behövde inte hennes svar.

Kan medium ha fel?

Ord kan ha olika betydelser för olika människor vilket gör att det kan lätt bli fel. Det gör att där kan bli många olika synsätt på en och samma tolking. Sen får man inte glömma att alla medium kan ha fel – fått in en felaktig energi – eller tolkar något helt fel.

Vad kostar det att gå till ett medium?

Hembesök gällande husandar: Pris från 1800 kr och uppåt beroende på körsträcka. Utöver detta tillkommer reseersättning på 20 kr/milen. Änglakvällar – gruppstorlek minst 9 pers och max 12 pers: Pris från 350-500 kr per person beroende på körsträckan. Reseersättning ingår i priset.

Hur går en storseans till?

En storseans är inte skrämmande eller religöst på något vis. En storseans är precis vad det låter. En seans kanske består av 5 till 8 deltagare men en storseans kan besökas av allt ifrån 30 till 200 deltagare. Du anmäler dig via hemsidan smsar eller ringer till Jill Petersson på telefon 0707-242475.

Olika tecken på att andevärlden försöker kontakta dig.

Vad kan ett medium se?

Mauri möter: Sveriges mest framgångsrika medium

Lämna en kommentar