Vad gör halsmandlarna?

Halsmandlarna utgör en del av försvaret mot infektioner men vävnad med likartad funktion finns på flera andra ställen i munhålan.

Varför tar man bort halsmandlar?

Tonsillektomi betyder att halsmandlarna opereras bort. Den vanligaste anledningen hos vuxna är återkommande bakteriella halsinfektioner som halsfluss eller halsböld. Ibland orsakar stora halsmandlar snarkningsbesvär och sväljningssvårigheter. Man kan då minska storleken på halsmandlarna vid operationen.

Vad händer om man tar bort halsmandlarna?

Genom att ta bort hela eller delar av halsmandlarna skapas det mer utrymme i svalget. Immunförsvaret blir inte sämre efter operationen. Det finns liknande vävnad på andra ställen i svalget som skyddar mot infektioner.

Vad är halsmandlar?

Halsmandlar, som även kallas för tonsiller, är två stycken körtlar som sitter på var sin sida av svalget i höjd med den bakre delen av tungan. Halsmandlarna består av en så kallad lymfvävnad, som är en del av kroppens immunförsvar. Hos barn finns även en liknande vävnad i en körtel som sitter bakom näsan.

Hur vet man om man har problem med Halsmandlarna?

Stora halsmandlar är vanligt hos barn och är i sig ingen orsak till oro. De kan dock ge symptom i form av snarkningar med eller utan andningsuppehåll, grötigt tal, sväljningsproblem och klumpkänsla. Små barn kan få svårt att äta och går kanske inte upp i vikt som de ska.

Hur länge har man ont efter Tonsillektomi?

Efter operationen kan du känna svår smärta från hals, öron och käkar, speciellt om du har tagit bort hela halsmandeln. Det är normalt att smärtan tilltar tre till fem dagar efter operationen. Även trötthet, illamående och kräkningar är vanliga symtom, oftast på grund av att du svalt blod efter operationen.

Hur lång tid tar det att ta bort halsmandlarna?

Därefter råder strikt fasta eftersom det kan medföra komplikationer vid sövningen. I narkos tas de båda halsmandlarna bort helt eller delvis. Såret får självläka. Vanligen tar operationen ca 30 minuter.

Hur lång tid tar det för halsen att läka?

De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och sam tidigt har snuva, heshet eller hosta och ibland feber, så talar det starkt för att det är ett förkylningsvirus som ligger bakom.

Vad sitter bakom Halsmandlarna?

Halsmandlarna är två körtlar som sitter på var sin sida av svalget i höjd med den bakre delen av tungan. Halsmandlar kan också kallas för tonsiller. Namnet halsmandlar kommer av att körtlarna hos en vuxen person har formen och storleken av en mandel.

Hur upptäcker man cancer i halsen?

Hur upptäcks huvud- och halscancer

De flesta tumörer inom huvud- och halsområdet upptäcks vid en öron-, näs- och halsundersökning. Läkaren har en ljuskälla på huvudet och kan lysa in i näsa, munhåla och svalg, iaktta tumören och känna på den, palpera.

Hur känns svullna halsmandlar?

En svullen lymfkörtel kan vara öm när du tar på den. Så är det ofta om svullnaden beror på en infektion. Då kan det ömma när du gör vissa rörelser. Till exempel kan det göra ont när du vrider på huvudet eller tuggar om lymfkörtlarna under käken är svullna.

”Jag har varit förkyld i veckor – vad ska jag göra för att bli frisk?” – dokto… – Nyhetsmorgon (TV4)

Tonsilloperation – Elias

Patientfilm om operation av förstorade halsmandlar

Lämna en kommentar