Vad gör kronofogden?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt. Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt.

Vilka uppgifter har Kronofogdemyndigheten?

Kronofogdens uppgift och tjänster
  • Arbeta förebyggande för att människor ska kunna behålla eller skapa balans i sin vardagsekonomi.
  • Hjälpa den som är överskuldsatt att bli skuldfri genom skuldsanering.
  • Fastställa skulder genom ett betalningsföreläggande. …
  • Hjälpa den som inte får betalt att driva in skulden.
16 dec. 2021

Vad händer när skuld går till Kronofogden?

Om skulden inte betalas eller bestrids i tid och registreras innan slutdatumet fastställs skulden genom ett utslag från Kronofogden och då registreras det automatiskt en betalningsanmärkning som sedan finns kvar i tre år för en privatperson. För ett företag (AB, KB, HB) finns en betalningsanmärkning kvar i fem år.

Vad gör Kronofogden om mån inte betalar?

Kan du eller ditt företag inte betala en skuld kan det få olika följder. Vi kan utmäta din lön eller egendom för att betala skulden, eller så kan du tvingas flytta från din bostad (vräkning/avhysning). Var noga med att lämna korrekta uppgifter så att vi inte utmäter för mycket eller för lite.

Hur delger Kronofogden?

Vi kontaktar den du har krav mot. Vi skickar ett brev (föreläggande) till den du vill få betalt av. I brevet finns ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) som personen/företrädare för företaget ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till mottagaren.

Är Kronofogden en tillsynsmyndighet?

Vår uppgift är att utöva tillsyn i konkurser. Det gör vi genom att säkerställa att de som sköter konkurser – landets konkursförvaltare – håller en jämn och hög standard. Vi övervakar till exempel att konkursförvaltaren följer konkurslagen och andra författningar, och att avvecklingen av konkursen inte dröjer i onödan.

När försvinner en skuld hos Kronofogden?

De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år. Men Skatteverket kan begära att preskriptionstiden ska förlängas när det gäller skatteskulder.

Vad innebär det att ha en skuld hos Kronofogden?

Om du hamnar i stora betalningssvårigheter och inte kan betala tillbaka ditt lån, riskerar du att ärendet skickas till Kronofogden. Kronofogden är en myndighet som försöker hjälpa företag och privatpersoner att undvika problem med obetalda räkningar. Du kan också ansöka om en så kallad skuldsanering hos Kronofogden.

Hur lång tid har man på sig att betala till Kronofogden?

Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på hur snabbt den som får ett krav svarar på det första brevet. Om hen svarar snabbt kan vi fatta ett beslut (utslag) och fastställa skulden efter cirka 30 dagar.

Vad händer om Kronofogden kommer hem?

Efter utmätningen säljer vi den utmätta egendomen på auktion eller via anbud. Det kallas för exekutiv försäljning. För att ingen ska tvivla på vår opartiskhet får ingen anställd vid Kronofogden köpa egendom vid en exekutiv försäljning.

Hur länge får Kronofogden dra av lönen?

Hur länge pågår en löneutmätning? En löneutmätning kan pågå så länge skulden finns kvar och du har inkomster som går att utmäta. Om du får en ny skuld när en utmätning pågår, lägger vi den till de andra skulderna. Ditt förbehållsbelopp, det vill säga det belopp du får behålla, påverkas inte.

Kan man lura Kronofogden?

Man kan ju be en kompis skicka en ett ”fake” krav till kronofogden på t ex 500 000kr. Sedan ger kompisen utmätningspengarna till personen som har skuld. På sådant sätt kan man blockera de andra fordringsägarna, om man inser att man aldrig någonsin kommer kunna betala tillbaka lånen.

Vad händer om man inte kan betala sina skulder?

Om du inte betalar efter påminnelsen kan du få ett inkassokrav. Företag har rätt att ta ut en kostnad även för inkassokravet. Om du inte betalar inkassokravet kan den du är skyldig pengar kontakta Kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Vad innebär föreläggande Kronofogden?

När du får ett brev (föreläggande) med krav på att göra något (vanlig eller särskild handräckning) kan det handla om att du ska lämna tillbaka egendom, flytta (vräkning) eller att du har gjort något utan lov. Har du fått ett brev med ett krav, kan det bero på att vi har fått in en ansökan.

Vad är föreläggande och Delgivningskvitto?

När ärendet kommer till Kronofogden skickar de ut ett föreläggande med ett delgivningskvitto. Kvittot ska du skriva under och skicka tillbaka till Kronofogden som bevis på att du mottagit deras brev och blivit delgiven skulden.

Vad händer efter delgivning Kronofogden?

När vi skickar ett föreläggande till dig om att exempelvis betala eller lämna tillbaka något, får du ett digitalt meddelandet om du har en digital brevlåda, till exempel Kivra. Du som är privatperson eller har enskild firma får en länk till Mina sidor i meddelandet, där du kan svara att du tagit emot kravet.

Vad händer om du inte betalar din faktura i tid? (Film #1)

Har ditt ärende gått till Kronofogden? (Film #3)

Vad händer hos Kronofogden – till dig som möter nyanlända. Avsnitt 2

Lämna en kommentar