Vad gör man om man möter en älg?

1) Respektera älgen, gå inte fram utan välj en annan väg. 2) Undvik lösa hundar som kan irritera eller skrämma älgen. 3) Om du måste mota bort en älg – tjoa, flaxa och gör dig extra stor exempelvis med en sopkvast. 4) Ge älgen utrymme att komma undan och se till att ha en egen flyktväg, exempelvis bakom ett träd.

Vad gör man om en älg anfaller?

– Den är ganska feg, när den kommer nära dig viker den av, säger han. Några tips från experten när du möter en älg som upplevs aggressiv är att du ska backa långsamt och prata lugnt med älgen. Hundar kan däremot reta upp älgarna, och vid tillfällen när älgar attackerar människor är det ofta en hund inblandad.

Hur skrämmer man bort en älg?

Placera ut pinnar i din trädgård som har hjorthornsolja på sig, eller häng upp avlagda trasor eller liknande. Älgen tycker att hjorthorn luktar avskräckande. Kanske så pass att den bestämmer sig för att hålla sig undan.

Kan älgar attackera?

– Det kan även upplevas som att älgen springer mot en och ”attackerar”, men den kommer troligtvis inte göra något. Det är mycket ovanligt att de sparkar och stångas oprovocerat, säger Kenneth Kronberg. Älgar går till attack när de upplever att något är ett hot och att hotet kommer innanför deras säkerhetssfär.

Hur attackerar älgar?

– Stå upp och gör ljud. De flesta djur kommer ibland att springa emot dig, men det är väldigt få som fullföljer. Dessutom är det ytterst osannolikt att de här djuren attackerar eller skadar människor, säger Göran Ericsson.

Är älgar vakna på natten?

Rovdjuren är liksom de flesta andra djur är nattaktiva. Även älgar är det men har flera vilostunder under natten när de idisslar. Under sommaren är de flesta djur aktiva under en större del av dygnet, då solståndet påverkar en hel del.

Kan man springa ifrån en älg?

Älgar har inte de jaktinstinkterna så om man känner för att springa finns det nödvändigtvis ingen risk med det. Men man får se till att göra det i rätt riktning, bort från älgen bara. Men det går lika bra att bara backa försiktigt.

Hur får man bort älgar?

1) Respektera älgen, gå inte fram utan välj en annan väg. 2) Undvik lösa hundar som kan irritera eller skrämma älgen. 3) Om du måste mota bort en älg – tjoa, flaxa och gör dig extra stor exempelvis med en sopkvast. 4) Ge älgen utrymme att komma undan och se till att ha en egen flyktväg, exempelvis bakom ett träd.

Vad tycker älgar om att äta?

En 400-kilos älg äter 14 kilo torrvikt – per dygn. Och allting ska tuggas två gånger. Björklöv är nog den viktigaste födan för älgen under sommaren och i viss mån äts också blad från rönn och viden.

När stöter älgkon bort sin kalv?

– I maj och juni så kalvar älgkorna, och då stöter de bort sina fjolårskalvar. Det är en oerhört brutal sak för fjolårskalven som blir vimsig och springer runt under hela dygnet.

Hur överlever man en Älgattack?

– Gör dig stor, låt gärna men ta några steg bakåt. Gå sen gärna runt älgen eller bort därifrån.

Hur smart är en älg?

Stor och stark, men inte särskilt smart. Så skulle man kunna beskriva skogens konung älgen. Vardagen handlar mest om att hitta föda, äta och idissla och leva ett stilla liv.

Så gör du om du möter en älg – Nyhetsmorgon (TV4)

Så agerar man om man möter en varg – Nyhetsmorgon (TV4)

Anfallande älg

Lämna en kommentar