Vad gör man om någon svimmar?

Ring 112 om någon svimmar och inte snabbt vaknar och mår bra igen. Blodtrycket kan sjunka till exempel när du reser dig upp snabbt eller upplever en stark känsla. Ibland kan du märka att du håller på att svimma genom att något av följande händer: Du känner dig kallsvettig.

Hur väcker man någon som svimmat?

Svimning är en ytlig och kortvarig form av medvetslöshet som beror på en tillfällig syrebrist i hjärnan. Den drabbade vaknar som regel snabbt till om hen ligger ned med benen högt. Om personen inte vaknar – lägg personen på sidan, i ”stabilt sidoläge”.

Vilket är det största hotet hos en medvetslös person?

En person som inte reagerar men ändå andas normalt är troligen medvetslös. Då måste du hjälpa personen genom att lägga hen i stabilt sidoläge så att luftvägarna hålls öppna.

Hur länge är man medvetslös när man svimmar?

En svimning är en tillfällig attack av medvetslöshet (medvetandeförlust). Om någon förlorar medvetandet under några sekunder eller minuter kallas det för svimning eller syncope, som läkarna säger.

Kan man svimma när man sitter?

Svimmat i sittande/liggande? Har patienten svimmat i annan ställning än i stående ökar detta sannolikheten för allvarlig orsak till svimningen, tex arytmi. Svimmat vid ansträngning? Ökar sannolikheten för allvarlig orsak, till exempel aortastenos eller kranskärlssjukdom.

Vad händer i kroppen när man blir medvetslös?

Det kallas blodtrycksfall och gör att blodcirkulationen till hjärnan blir otillräcklig. Du svimmar då och kan inte styra kroppen, utan faller ihop. Då rinner blodet tillbaka till hjärnan och du vaknar upp igen efter en stund.

Varför blir man medvetslös?

En akut kvarstående medvetslöshet ska i första hand tros vara på grund av ett hjärtstopp. Kontrollera om personen andas normalt efter att huvudet böjts tillbaka. Andas inte personen eller om du är osäker, påbörja omedelbart hjärt- och lungräddning.

Vilken sorts vård ger man till en medvetslös patient?

Skaka patienten försiktigt och fråga hur det står till. Svarar patienten finns öppen luftväg, andning och perfusion i hjärnan. Oförmåga att svara = kritisk sjukdom. Om patienten är medvetslös och inte andas normalt, starta omedelbart hjärt-lungräddning (HLR), se nedan!

Kan man snarka när man är medvetslös?

Om patienten har sänkt vakenhetsgrad eller är medvetslös

Om patienten inte andas eller om andningen låter snarkande eller gurglande (tecken på ofria luftvägar), gör följande: Titta efter eventuell svullnad eller främmande kropp i munhålan och de övre luftvägarna.

Så gör du när någon har svimmat

Hur man svimmar

Svimmar med mening?

Lämna en kommentar