Vad gör man på mönstring?

Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Varje moment har specifika krav och för att gå vidare till nästa moment krävs att kraven uppfylls. Om du inte uppfyller kraven på ett av momenten så avslutas prövningen där.

Vad ska man ha med till mönstring?

Packlista till mönstringen
 • Legitimation. Viktigt! …
 • Hälsodeklarationen. Fyll i den medicinska hälsodeklarationen, skriv ut den och ta med den till mönstringen.
 • Meritförteckning eller CV. …
 • Betyg/omdöme som styrker din behörighet. …
 • Glasögon eller linser och recept från optiker. …
 • Träningskläder. …
 • Om du har, kan du också ta med dig:

Är mönstring frivillig?

Du kan göra en egen ansökan

Om du inte kallas till mönstring men ändå är intresserad av att göra värnplikt kan du göra en egen ansökan om du inte kallas det år du fyller 18. Du kan söka även efter att du fyllt 18 – faktum är att du kan söka till grundutbildning med värnplikt till fram tills du fyller 45 år.

Vilka frågor kommer på mönstringen?

De flesta frågorna i mönstringsunderlaget handlar om din hälsa, men det finns också frågor om din skolgång och dina intressen. Uppgifterna behöver vi för att kunna bedöma om du ska kallas till mönstring eller inte.

Om mönstringsunderlaget
 • Min hälsa.
 • Min fysik.
 • Min skoltid.
 • Mitt sociala liv.
 • Min personlighet.
 • Min inställning.

Hur många timmar tar mönstringen?

Mönstringen tar vanligtvis cirka åtta timmar. Får du en mönstringstid som sträcker sig över två dagar, och du inte bor i närheten av prövningslokalen, blir du automatiskt inbokad för att sova över. Du får då även middag och frukost hos oss.

Hur jobbigt är Cykeltestet?

En felaktigt inställd cykel kan innebära att du inte får ut tillräckligt mycket kraft när du trampar, och därmed gör testet onödigt jobbigt för dig själv. När testet drar igång, fokusera på att trampa. Bry dig inte om vad alla andra sysslar med i rummet.

Vad händer om man ljuger på mönstringen?

Bötesstraffet har i målet höjts till 2 000 kr. Riksåklagaren har med hänvisning till återinförandet av värnplikten och mönstringen gjort gällande att brott mot totalförsvarsplikten har ett betydligt högre straffvärde än tidigare.

Är mönstringen obligatorisk?

Om du blir kallad är du enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldig att genomföra mönstringen. Mönstringen gör du hos Plikt- och prövningsverket. Den består av både fysiska och psykologiska tester. När du genomfört alla tester och blivit godkänd kan du bli antagen till en grundutbildning med värnplikt.

Vad innebär civilplikt?

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att vara civilpliktig innebär att man tjänstgör i den civila delen av totalförsvaret. Det kan till exempel innebära att man tjänstgör som sjuksköterska eller inom förskolan.

Vilka blir inkallade om det blir krig?

Om du är säker på att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan du ansöka om att få gör din totalförsvarsplikt utan vapen. Du ansöker om att vara vapenfri hos Plikt- och prövningsverket . Om du ansöker om vapenfri tjänst kan du ändå bli inkallad till grundutbildning eller vara pliktad att stötta samhället.

Vilka blir uttagna till mönstring?

Alla personer mellan 16 och 70 år, som är bosatta i Sverige, är totalförsvarspliktiga.

Vilken Krigsplacering har jag?

Hur vet jag om jag är krigsplacerad? Alla som är krigsplacerade har fått ett skriftligt besked, en så kallad krigsplaceringsorder från Plikt- och prövningsverket. I den står det bland annat var du ska tjänstgöra.

Vad är Inskrivningsprovet?

Mönstringen börjar för de flesta med ett teoretiskt prov som kallas inskrivningsprovet (eller I-provet). Provet görs i en datasal. Där får du lösa uppgifter kring ordförståelse, logiskt tänkande och rumsuppfattning. Provet är väldigt betydelsefullt så koncentrera dig och gör ditt bästa.

Hur lång tid tar det att mönstra?

Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige. Av de 16 000 som kallas att mönstra är det cirka 5 500 som kommer att genomföra grundutbildning med värnplikt. Första utbildningsstart för ungdomarna födda 2003 är sommaren 2022.

Hur länge är man i Utbildningsreserven?

Du är inskriven i utbildningsreserven i fem år och därefter skrivs du ut. Regeringen kan besluta om att ändra inskrivningen från utbildningsreserven till inskrivning för grundutbildning med värnplikt eller civilplikt om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap.

Hur många mönstrar varje år?

Grundutbildningen förlängs till 360 dagar och mellan 35 000 och 40 000 värnpliktiga rycker in varje år.

Mönstringsfilmen med Gabriella

Antagningsprövningen på TRM

Hur är det att mönstra? | Vlogg |

Lämna en kommentar