Vad gör motoroljan?

En motorolja har flera funktioner. Den främsta är att smörja, det vill säga hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. Men en motorolja hjälper även till att kyla motorn, förhindra korrosion samt hålla den ren från sot och annat. När du ska köpa motorolja, kontrollera alltid bilens handbok vad som rekommenderas.

Vilka fyra uppgifter har motoroljan?

Motoroljans uppgifter

En uppgift är att smörja, det vill säga att hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. En annan är att kyla genom att transportera bort värme. En tredje är att skydda motordelar mot korrosion. En fjärde uppgift är att minska vibrationerna och därmed dämpa motorljudet.

Varför behövs motorolja?

Motoroljans grundläggande funktion är att smörja de rörliga komponenterna i motorn. Korrekt smörjning gör att alla olika motordelar kan röra sig utan att generera allt för mycket friktion. Om friktion byggs upp saktar motorns prestanda ner. Det skulle även generera en hel del värme som skadar viktiga motorkomponenter.

Hur länge håller oljan i bilen?

Det finns olika teorier om hur ofta du ska byta olja men de flesta tillverkare är överens om att det ska göras varje 1 200 mil för personbilar. I bilar med dieselmotor rekommenderas en ännu mer regelbundet byte efter 500 mil eller var 6e månad. Att inte byta olja regelbundet kan orsaka allvarliga problem i din bil.

Vad har oljan för egenskaper?

Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olja

– Ytspänningen beskriver oljans förmåga att hålla ihop. Värme gör att oljan lättare flyter ut. – Densiteten är oljans vikt/volym. De flesta oljor är lättare än vatten (dvs.

På vilka sätt kan du kontrollera vätskorna?

Oljenivån kontrollerar du med hjälp av oljestickan i motorrummet. Dra upp stickan, torka av den (för att få bort olja som stänkt upp under färd), sätt ner den i oljetanken och ta upp den igen för avläsning. Oljan fylls normalt på under ett skruvlock på motorblocket med texten OIL.

Varför strävar man efter allt lägre viskositet på motoroljor?

Detta är viktigt eftersom motoroljor tjocknar naturligt när de kallnar och blir tunnare då de värms upp. Tunna lågviskositetsoljor flyter lättare för att skydda motordelar vid låg temperatur. Tjocka högviskositetsoljor är vanligtvis bättre på att bibehålla filmstyrka för att skydda motorer vid höga temperaturer.

Måste man byta olja varje år?

En service på bilen ska göras ungefär en gång om året, och det kan vara lagom att byta olja om du inte sliter mer än normalt på den och det inte uppstår något problem innan det. Gå inte längre än två år mellan bytena.

Vad händer om man har för lite olja i bilen?

– Om du kör med en liter för lite olja smörjer den inte lika bra, motorn håller inte rätt temperatur och stoftpartiklar spolas inte ut lika effektivt. Det är inte heller bra att köra med för mycket olja i motorn. Det ökar friktionen och genererar för mycket värme.

Hur mycket olja ska man fylla på vid oljebyte?

Förhoppningsvis ligger nivån där den ska men om oljan inte når upp till mer än nedre gränsen (eller kanske under) bör du fylla på mer olja. Hur mycket mer olja är inte lätt att avgöra, det skiljer sig mellan olika motorer. Men börja med en halv liter motorolja, skruva tillbaka oljepåfyllningslocket och starta motorn.

När är det dags att byta olja?

En riktlinje är som sagt att oljan bör bytas ut när bilen rullat 1000-1500 mil. Man bör dock göra mer regelbundna kontroller än så. Hos BestDrive rekommenderar vi att du ser över oljenivån när den rullat ca 100 mil, för att se om den sjunkit drastiskt (från max till minimi-nivå).

Hur ofta ska man fylla på motorolja?

Oavsett vilken bil du kör kan miljöfaktorer såsom bränslekvalitet, extrema temperaturer och körning med många stopp och starter öka mängden olja som din motor förbrukar. Här på Castrol öppnar de flesta av oss motorhuven och kontrollerar oljenivån minst varannan vecka (eller efter 1 600 km), och alltid före långa resor.

Vilken uppgift har överströmningsventilen som finns inne i oljefiltret?

(i blocket och/eller filtret) så kan du råka ut för taskigt oljetryck om oljan är kall, filtret är skitigt eller höga varv eller en kombination av dessa. Överströmningsventilen dumpar alltså inte oljan tebax till tråget, utan leder oljan förbi filtret/filtermassan om filtret stryper för mycket.

Vad står 5W 30 för?

Det är en egenskap som betecknar vätskans tjockhet, eller hur den flyter – t. ex. 5W30 är ett mått på hur oljan flyter vid olika temperaturer och inte ett kvalitetssigill. för att hitta olja lämpad för din maskin – måste både viskositet och specifikation stämma.

Vad står Acea för?

ACEA – European Automobile Manufacturers Association reglerar kraven och önskemålen enligt de europeiska biltillverkarna.

Kan man blanda 5W 30 och 5W 40?

det går bra att blanda hel med delsyntet. en delsyntet är ju en varierande blandning av helsyntet och mineral så…. det bästa är väl att försöka blanda i så liknande som möjligt, för att behålla viskositetsspannet.

Vilken Motorolja är Bäst? -Teori om viskositet, syntet vs mineral och experiment!

SÅ BYTER MAN MOTOROLJA

Välj rätt motorolja – OKQ8 tipsar

Lämna en kommentar