Vad gör regeringen åt elpriserna?

Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022. Regeringen presenterar idag ett förslag på en modell för kompensation som är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 300 kr för tre månader.

Vad gör regeringen åt elpriset?

Regeringen föreslår nu en modifierad förlängning av elpriskompensationen för mars månad. Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation för december 2021, januari och februari 2022 som avsåg kompensation till hushåll i hela Sverige.

Vad händer med elpriset framöver?

Elpriser kommer att svänga mer och oftare

Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion.

Varför höjda elpriser?

– Det enkla svaret är att det rör sig om utbud och efterfrågan. När det blir så kallt som vi haft under perioder i januari och februari, då går det åt mer el till uppvärmning. Dessutom blåser det betydligt mindre.

Hur länge kommer elpriserna vara höga?

Ytterligare en förklaring till de höga priserna på el i Europa är priset på utsläppsrätter. På 18 månader har priserna tredubblats till en rekordnivå på över 60 euro per ton. För fem år sen stod priserna och stampade på 5 euro per ton.

Hur får man tillbaka pengar på elräkningen?

Regeringen aviserade den 12 januari ett förslag på en kompensation för de hushåll som har höga elräkningar med anledning av den rådande situationen på elmarknaden i Sverige och i Europa. Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.

Hur mycket får man tillbaka på elräkningen?

Som mest kan du som elkund ett stöd på max 2 000 kronor per månad. Som minst ska du ha förbrukat 700 kWh under en månad. Då får du 100 kronor för den månaden.

När kommer elpriset gå ner?

Dock kan de totala elpriskostnaderna över tid öka eftersom elnätskostnaderna kan öka och därmed det totala elpriset för hushållen per månad. Våren 2022 kommer med största sannolikhet elpriset vara högre än våren 2021. Sedan förväntar vi oss att elpriset går ner mot årslägsta i maj-juni.

Vad kostar elen idag 2022?

Fortsätt hålla koll på elpriserna
Spotpriset april 2022 2021
Elområde 1, Norra Sverige 52,91 öre/kWh 26,87 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 53,65 öre/kWh 26,79 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 89,22 öre/kWh 33,68 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 113,85 öre/kWh 43,17 öre/kWh

När blir elen billigare?

Prissänkningen inleds ofta runt 22 på kvällen och höjs sedan successivt från 05.30 på morgonen. De generellt sett allra billigaste timmarna utnyttjar du mellan 02 och 04 på natten.

Varför stiger elpriset 2021?

– Bakgrunden är framför allt höga priser på naturgas vilket lett till höga elpriser i hela Europa. Till detta kommer höga priser på kol och utsläppsrätter, periodvis låg vindkraftsproduktion och en ökad efterfrågan på el med återhämtning efter Coronapandemin.

Varför höjs elpriset 2022?

Kraftigt höjda kostnader för överföringen av el via region- och stamnätet gör att Öresundskraft nu aviserar höjda elnätsavgifter. För elnätskunderna betyder det höjningar på i genomsnitt nio procent under 2022. Boven i dramat är rekordhöga elpriser i Europa, Sverige och elområde 4.

Varför är elpriset högre i södra Sverige?

Eftersom efterfrågan är hög i södra Sverige, men utbudet lägre drivs elpriset upp. Det här är orsakerna till att priserna i söder har varit så mycket högre än i norr, trots att vi haft så stor tillgång på vattenkraft. Den har helt enkelt inte kunnat fraktas från norra till södra Sverige.

Hur länge ska elen vara så här dyr?

– Det beror mycket på vädret. Om det fortsätter att vara torrt i vår nordiska fjällkedja kommer priset att vara högt och kanske till och med bli ännu högre. Men om det blir en vinter med mycket snö kommer priset att börja sjunka, säger Stefan.

Hur länge ska elen vara så dyr?

I nuläget finns inga tecken på att de höga priserna skulle vända nedåt under vintern. Det är nog därför klokt att ställa in sig på att det sannolikt blir en dyr vinter.

Ygeman: Så ska vi sänka elpriserna i södra Sverige

Varför är elen så dyr? Vi förklarar vad som händer med elpriserna just nu.

Elpriset förklaras

Lämna en kommentar